עריכת סקר קרקע

חלק מעבודתה של חברת פלגי מים, המובילה כבר ארבעה עשורים בתחום התשתיות הזורמות, כולל ביצוע סקרי קרקע. סקרים אלו נדרשים על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה במקומות בהם קיים חשד או שהתגלה זיהום בקרקעות. בעזרת הסקר הכולל סקר קרקע היסטורי ניתן לברר את מאפייני מזהמי הקרקע ומידת ריכוזם, היקפו של הזיהום והסכנות שגלומות בזיהום לסביבה ולבני אדם השוהים בה. כמו כן, בהתאם לתוצאות הסקר יוסקו מסקנות לאופן התמודדות ודרכי פעולה נאותות לטיפול במפגע ולשיקום הקרקע והמקום.

קרקעות מזוהמות בישראל
במדינת ישראל קיימים מאות מקומות הידועים כסובלים מקרקע מזוהמת, הרשומים במשרד להגנת הסביבה. ברור לכל שמעבר למקומות אלו יש עוד אתרים רבים שקיים בהם פוטנציאל לזיהום ופגיעה בקרקע, למשל בחוות מכלים, תחנות דלק, מפעלים כימיים, מטמנות פסולת, רפתות, לולים ועוד. לא אחת קרקעות מזדהמות עקב תקלות, גישת תפעול לקויה, דליפת חומרים מסוכנים, סילוק והטמנת פסולת לא חוקית וכדומה.
חשוב לציין כי קרקעות מזוהמות מסוכנות לסביבה, צומח, בעלי חיים ובני אדם. הן עלולות לפגוע בבני אדם עקב שתייה של מי תהום, מגע, נשימת חלקיקי אבק או גז ועוד. בכדי לדעת אם קיים באתר חשוד בזיהום בקרקע יש צורך לערוך בין היתר בדיקות קרקע.

 

ביצוע סקר קרקע
סקר קרקע הינו תהליך מקצועי לבדיקת קרקע במקומות בהם קיים חשד סביר לזיהום. הסקר נערך בהתאם לנהלים של המשרד להגנת הסביבה והוא כולל קידוחים הבוחנים את מאפייני הזיהום ומידת התפשטותו לרוחב ולעומק. את מקומות הקידוח והדיגום בוחרים בהתאם לתוצאות סקר קרקע היסטורי או אחרי שנערך סקר גז בקרקע. סקר היסטורי כולל איסוף נתונים אודות הפעילות באתר וסביבתו בעבר וכיום, וכן ביצוע סיורים בשטח ובדיקת נתונים פיזיים לרבות סוג קרקע, כמות משקעים, בדיקות טופוגרפיות, בחינת מערכות שתייה, ניזוק ושפכים ועוד. במעבדה ייבחנו תוצאות הדיגום ויתקבלו תוצאות אודות סוג הזיהום וריכוזו. ערכים אלו יושוו לדרישות הסף של המשרד להגנת הסביבה ועל פיהם תיקבע תוכנית טיפול מתאימה לקרקע המזוהמת.

 

לעריכת סקר קרקע
לעריכת סקר קרקע מקיף ומקצועי, לעוד פרטים וייעוץ בנושא, צרו קשר עם פלגי מים

בטלפון 04-6678400 או במייל yael@p-ma.co.il.