תכנון יישור קרקע – קיבוץ יזרעאל

נספח ניקוז – נצרת עילית הר יונה ג'

ניקוז תת קרקעי שטח יפיע - קיבוץ מזרע

מובל נחל הגעתון - ארנה

הסדרת נחל חרוד – רובע יזרעאל

שדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכי מזון מעדני מזרע

שדרוג מתקן לטיפול בשפכי תעשיה ביטחונית רפא"ל

מט"ש בשיטת WL (אגנים ירוקים) קיבוץ הרדוף

תכנון מתקן לטיפול בשפכים תעשייתיים - אוסם יוקנעם

הקמת מתקן קדם טיפול בשפכים מכון פסדים

הפרדת זרמים - מפעל חמוצים קיבוץ בית השיטה

תכנית אב לאספקת מים לנחל ציפורי

תכנון אופטימיזציה תחנת אנרגיה לחצבני דן

פינוי וניקוי בריכת שיקוע - מט"ש שער העמקים

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע לביוב - מט"ש רמת ישי

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע לביוב - מט"ש יוקנעם טבעון

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע דליה

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע אזור תעשיה קדמת גליל

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע - מט"ש רמת השופט

מערכת השבה שער העמקים

הקמת מערכת השבה הסרגל - מערכת לאספקת מים ומאגר

בריכות פורלים - קיבוץ דן

בריכות חדקנים - קיבוץ דן

חווה לגידול דגים - ניגריה, בוגומה

חווה לגידול דגים - ניגריה, אנדוני

ביוב ערי העמק

טיפול בשפכי רפת שער העמקים

מט"ש רני הסוללים – מט"ש MBR

קימינה (אנגולה) תכנון והקמה