תכנון יישור קרקע – קיבוץ יזרעאל

נספח ניקוז – נצרת עילית הר יונה ג'

ניקוז תת קרקעי שטח יפיע - קיבוץ מזרע

מובל נחל הגעתון - ארנה

הסדרת נחל חרוד – רובע יזרעאל

מעדני מזרע - שדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכי מזון

רפא"ל - שדרוג מתקן לטיפול בשפכי תעשיה ביטחונית

קיבוץ הרדוף - מט"ש בשיטת WL (אגנים ירוקים)

אוסם יוקנעם - תכנון מתקן לטיפול בשפכים תעשייתיים

מכון פסדים - הקמת מתקן קדם טיפול בשפכים

קיבוץ בית השיטה - הפרדת זרמים - מפעל חמוצים

תכנית אב לאספקת מים לנחל ציפורי

תכנון אופטימיזציה תחנת אנרגיה לחצבני דן

שער העמקים מט"ש - פינוי וניקוי בריכת שיקוע

רמת ישי מט"ש - ניקוי וחידוש בריכות שיקוע לביוב

יקנעם טבעון מט"ש - ניקוי וחידוש בריכות שיקוע לביוב

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע דליה

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע אזור תעשיה קדמת גליל

רמת השופט מט"ש - ניקוי וחידוש בריכות שיקוע

מערכת השבה שער העמקים

הקמת מערכת השבה הסרגל - מערכת לאספקת מים ומאגר

בריכות פורלים - קיבוץ דן

בריכות חדקנים - קיבוץ דן

חווה לגידול דגים - ניגריה, בוגומה

חווה לגידול דגים - ניגריה, אנדוני

ביוב ערי העמק

שער העמקים - טיפול בשפכי רפת

מט"ש רני הסוללים – מט"ש MBR

קימינה (אנגולה) תכנון והקמה