מכוני טיפול בשפכים


מכוני טיפול שפכים (מט”שים) הם חלק אינטגרלי מתחום התשתיות הזורמות בישראל. פלגי מים היא בין החברות המובילות בישראל בתחום זה ומציעה ללקוחותיה מגוון שירותים הכוללים, תכנון, ביצוע, הקמה, ייעוץ ותפעול שוטף של מכוני טיפול בשפכים.


טיפול בשפכים הוא תהליך מורכב של הוצאת חומרים מזהמים, חיידקים וכימיקלים ממי הביוב באמצעות תהליכים פיזיקליים, כימיים וביולוגיים. בתום תהליך הטיפול מופקים מי קולחין, בהם ניתן לבצע שימוש חוזר בעיקר בחקלאות.

פלגי מים מתמחה בתכנון מלא ותפעול של מכונים לטיפול בשפכים סניטריים ותעשייתיים. החברה פועלת על פי כל כללי הרגולציה והתקנות, בהתאם לחוקי המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות.

פעילת החברה בתחום הטיפול בשפכים מתחלקת לשלושה נושאים עיקריים:

מכוני טיפול בשפכים

פלגי מים מציעה ללקוחותיה את מיטב ניסיונה בטיפול בשפכים בכל ההיבטים הקיימים – תכנון תהליכי, תכנון הנדסי, תכנון מפורט, ניהול פרוייקטים, תפעול, שדרוג מערכות ועוד. במכוני הטיפול בשפכים נעשה שימוש במכלול מגוון של טכנולוגיות בתחום הטיפול בשפכים, כגון: בוצה משופעלת, תהליך ממברנלי (MRB), SBR, מצעים מקובעים רב שלביים, מכונים אקסטנסיביים ועוד. בנוסף לתכנון ותפעול, אנו מציעים גם שירותי שדרוג מערכות קיימות/רכיבים בתוך מט”שים קיימים – קדם טיפול, השבחת תהליכים ביולוגיים, טיפול שלישוני וטיפול בבוצה.

מתקני קדם טיפול תעשייתיים

בנוסף למתקני טיפול בשפכים המיועדים לפסולת סניטרית, מציעה פלגי מים גם תכנון מתקני קדם טיפול למגוון נרחב של תעשיות, כגון: מזון, שפכי בעלי חיים, מפעלים כימיים, מפעלים צבאיים וכו’. תכנון מתקנים מסוג זה מתבצע לאחר סקירת המצב הקיים ויצירת איפיון מדוייק הכולל את מקורות וסוג השפכים, תכנון הולכת השפכים והטיפול בהם בהתאם לתקנות והרגולציה בתחום השפכים התעשייתיים.

מתקני קדם טיפול לשפכי רפתות

פלגי מים עובדת מספר רב של שנים הן עם חקלאים פרטיים והן עם רפתות תעשייתיות על מנת למזער ולטפל בשפכים ברפתות. הטיפול בפסולת זו כולל תכנון ותפעול המתקנים על מנת לטפל בשפכי הרפתות לפני הזרמתם למערכות הביוב הציבוריות. שפכי הרפתות מטופלים בעיקר באמצעות יחידות טיפול פיזיקו-כימיות וביולוגיות למיניהן, הכוללות בין היתר – הפרדת שפכים, הפרדת זרמים, הפרדת מוצקים ועוד.

פלגי מים צברה במהלך שנות פעילותה ידע נרחב, ניסיון מקצועי והיכרות עם טכנולוגיות מתקדמות מסוגן בתחומי התשתיות הזורמות בכלל, ובתחום הטיפול בשפכים בפרט. עובדה זו מציבה את פלגי מים כאחת מחברות ההנדסה המובילות בתחומן בתחום התכנון והטיפול במים ושפכים בארץ.