שפכי תעשיה


שפכי התעשייה מהווים מקור הרס סביבתי עצום, הם מכילים מזהמים בעלי טווח השפעה נרחב ומאיימים להרוס ולזהם מערכות אקולוגיות שלמות. חברת פלגי מים מציעה מעל 40 שנות ניסיון בטיפול בשפכי תעשייה עבור גופים רבים.


לשפכי תעשייה פוטנציאל הרס סביבתי גדול, הם עלולים להכיל מזהמים עם טווח השפעות רחב היכול לשתק תשתיות זורמות שלמות – הם מסכנים את הסביבה, עלולים להרוס מערכות אקולוגיות שלמות, עלולים לפגוע באיכות מי הקולחין העירוניים באופן שעלול לפסול אותם לשימוש להשקיית שטחים חקלאיים, הם עלולים לזהם את הנחלים והים ועוד נזקים רבים אחרים. פלגי מים, כחברה הדוגלת בשמירה על הטבע ועל האיזון העדין בסביבה, פועלת בצורה אינטנסיבית על מנת למזער ככל הניתן את הנזקים הללו.

עוד לא מאוחר לטיפול מוקדם שפכים זה עניין למומחים.

שפכי תעשיה

הרגולציה הקיימת למניעת הזרמת שפכים תעשייתים, גוררת קנסות וחיובים כבדים למזהמים, ניתן להימנע מקנסות אלו, טיפול ומניעה במקור של הזרמת השפכים התעשייתים למערכות העירוניות הוכחה כיעילה ביותר.

מחלקת שפכי תעשיה בפלגי מים משלבת ניסיון רב שנים בתחום הטיפול בשפכים ומציעה מכלול שירותים אשר מהווים פתרון מקצועי לטיפול בשפכי תעשייה.

 • ייעוץ הנדסי וסביבתי למפעלים כולל זיהוי ליקויים ומתן פתרונות.
 • אפיון מערכות קדם טיפול ומערכות שפכים קיימות.
 • תכנון מערכות לטיפול בשפכים תעשיתיים tailor-made.
 • הקמת מערכות לטיפול בשפכים.
 • תפעול מערכות לטיפול בשפכים.
 • ניהול שפכי תעשייה לתאגידים.
 • הכנת כל המסמכים הדרושים בתקנות ואישורם מול הרגולציה.
 • ניטור וניתוח ממצאי אנליזות מעבדה.
 • הכנת המסמכים הנוגעים לחוק הפליטות PRTR במפעלי תעשייה ובמטשים.

לקבלת ייעוץ, אנא פנה אלינו באמצעות טופס זה:

שפכי תעשיה

חברת פלגי מים מבצעת ניהול שפכי תעשייה עבוד מועצות אזוריות ותאגידי מים וביוב רבים. מחקלת שפכי תעשייה בחברתנו מתמחה בתחום התקנות המתעדכנות, מבצעת מעקב אחר כל הנדרש ע”פ התקנות המתייחסות לשפכים תעשייתיים ונמצאת בקשר מתמיד מול גורמי הרגולציה הרלוונטיים. לחברה ניסיון רב בתכנון, מערכות הולכה, ניקוז, טיפול בשפכים ממגזרים שונים ובכלל בתחום התשתיות הזורמות. מחלקת שפכי התעשייה בחברתנו עוסקת בייעוץ, תכנון ותפעול מערכות טיפול וקדם טיפול בשפכים תעשייתיים וחקלאיים. כמו כן, חלק נכבד של פעילות המחלקה מתמקד בסיוע לתאגידים, מועצות אזוריות ומפעלים ביישום כללי וחוקי המים – ניטור ובקרה של שפכי תעשייה המוזרמים למערכות הציבוריות.

בראש הצוות ההנדסי של אגף לטיפול בשפכים תעשייתיים עומדת משנת 2007 גב’ אפרת מילר, בעלת דוקטורט בתחום הטיפול בשפכים וסגנית מנהל מחלקת התפעול והתחזוקה. במהלך עבודתה בפלגי מים עסקה גב’ מילר במספר רב של תפקידי מפתח כגון: (1) ניהול מעבדת פלגי מים – המתמחה בבדיקות איכות תהליכי הטיפול בשפכים, איכות מי הקולחין וכו’. (2) ניהול מתקן טיפול בשפכים “תנובה-אלון תבור” – תפקיד שכלל הנדסת תהליכים, בקרת התהליך הביולוגי בריאקטורים, תכנון והקמת מתקני חלוץ לטיפול בשפכים וקולחים, ניהול צוות עובדים, אחריות על כל מערך התפעול והתחזוקה במתקן, הנפקת דוחות רגולציה עבור גופים ממשלתיים ואחריות מול גופי הרגולציה והתקנים הנוקשים בתחום שפכי התעשייה.(3) ניהול מתקן לטיפול שלישוני במים עבור חברת החשמל באתר אלון תבור (עד היום) – ניהול שוטף של מתקן שלישוני במים לשדרוג איכות קולחים שניונית לצורכי קירור תחנת הכוח באתר אלון תבור. המתקן כולל שלושה תהליכים מרכזיים: טיפול ביולוגי, כימי (ריכוך מים), וסינון גרנולרי. כמו כן, תפעול מערך מיצוק מי תמלחת המגיעים מתחנת הכוח לאחר שרוכזו במגדלי הקירור.

מבין מכלול השירותים בנושא שפכי תעשייה, ניתן למנות:

 • ניהול שפכי תעשייה ויישום תוכניות ניטור למועצות אזוריות ותאגידים במרחבים שונים, במגזרים שונים ובעלי אופי פעילות מגוון.
 • ניסיון בעבודה מול רשות המים ברגולציה המתחדשת בתחום שפכי תעשייה.
 • הכנה ועריכת מכרזי מעבדה.
 • ניטור וניתוח ממצאי אנליזות מעבדה.
 • פיקוח וניהול דיגומים בשטח.
 • ביצוע סקרי תעשיות מקיפים, איפיון תהליכי ייצור מזהמים, ומאפייני זיהומי שפכים.
 • שימוש במערכת ממוחשבת ייעודית לניהול מערך שפכי תעשייה.
 • ייעוץ הנדסי וסביבתי למפעלים כולל זיהוי ליקויים ומתן פתרונות.
 • איפיון מערכות קדם טיפול ומערכות שפכים קיימות.
 • תכנון מערכות לטיפול בשפכים תעשייתיים tailor-made.
 • הקמה ותפעול מערכות לטיפול בשפכים.
 • הכנת מסמכים הנוגעים לחוק פליטות PRTR במפעלי תעשייה ובמט”שים.

מחלקת שפכי תעשייה בפלגי מים מונה כ-10 אנשי צוות מהנדסים, הנדסאים ודוגמים, המספקים שירות למספר רב של לקוחות ברחבי הארץ. פלגי מים משלבת ניסיון עתיר שנים ומכלול שירותים אשר מהווים פתרון מהימן ומקצועי לטיפול בשפכי תעשייה.