ניקוי וחידוש בריכות שיקוע ד ...

לאחר שנות פעילות רבות ללא תפעול, בריכות השיקוע הקולטות את שפכי קיבוץ דליה נסתמו כמעט לחלוטין.

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע א ...

לאחר שנות פעילות רבות ללא תפעול, בריכות השיקוע הקולטות את שפכי אזור תעשייה קדמת גליל נסתמו כמעט לחלוטין.

שער העמקים - טיפול בשפכי רפ ...

תכנון וביצוע קדם טיפול משולב בשפכים המיוצרים ברפת, לשם הרחקת המוצקים והפחתה הדרגתית של העומס האורגני.