ניקוי וחידוש בריכות שיקוע ד ...

לאחר שנות פעילות רבות ללא תפעול, בריכות השיקוע הקולטות את שפכי קיבוץ דליה נסתמו כמעט לחלוטין.

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע א ...

לאחר שנות פעילות רבות ללא תפעול, בריכות השיקוע הקולטות את שפכי אזור תעשייה קדמת גליל נסתמו כמעט לחלוטין.

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע - ...

מתקן טיפול בשפכים המבוסס על טכנולוגיה סמי אקסטנסיבית, דורש תפעול בסיסי ביותר, הכולל כחלק מהפעילות התפעולית פינוי של הבוצה מאגני השיקוע.

טיפול בשפכי רפת שער העמקים ...

תכנון וביצוע קדם טיפול משולב בשפכים המיוצרים ברפת, לשם הרחקת המוצקים והפחתה הדרגתית של העומס האורגני.