שדרוג מתקן קדם לטיפול בשפכי ...

תכנון וביצוע שדרוג מערכת קדם הטיפול בשפכי מפעל מזון, בחינה מפורטת של תהליכי ייצור, על מנת לאפשר הזרמה של שפכים למערכת הציבורית בהתאם לתקנות שפכי תעשיה.

שדרוג מתקן לטיפול בשפכי תעש ...

תכנון וביצוע שדרוג והרחבת מט"ש תעשיה ביטחונית. המכון הגיע לסוף יכולת קליטת השפכים שלו, והיה צורך להגדיל אותו וכמו כן לשפר את איכות הקולחין על-ידי התקנת מערכת לטיפול שלישוני באמצעות סינון וחיטוי.

מט"ש בשיטת WL (אגנים ירוקים ...

מתקן הטיפול בשפכים בשיטת אגנים ירוקים הוקם בקבוץ הרדוף בשנת 2006. הצורך בהקמת המתקן נבע משילוב של מספר אלמנטים המתקיימים באתר זה.

תכנון מתקן לטיפול בשפכים תע ...

תכנון מערכת הפרדה לשומנים ומוצקים בשפכי מפעל אוסם יוקנעם.

הקמת מתקן קדם טיפול בשפכים ...

ביצוע של מערך טיפול מוקדם לצורך הפחתת העומס המגיע ממכון הפסדים ומניעת כניסה של עומסי שומנים חריגים למט"ש גניגר.

הפרדת זרמים - מפעל חמוצים ק ...

ביצוע מערכת הפרדת תמלחות וטיפול בשפכים למפעל חמוצים תוך שילובם במערך הטיפול בשפכי המשק.

פינוי וניקוי בריכת שיקוע - ...

מתקן טיפול בשפכים המבוסס על טכנולוגיה סמי אקסטנסיבית, דורש תפעול בסיסי ביותר, הכולל כחלק מהפעילות התפעולית פינוי של הבוצה מאגני השיקוע.

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע ל ...

מתקן טיפול בשפכים המבוסס על טכנולוגיה סמי אקסטנסיבית, דורש תפעול בסיסי ביותר, הכולל כחלק מהפעילות התפעולית פינוי של הבוצה מאגני השיקוע.

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע ל ...

מט"ש יוקנעם- טבעון בבעלות תאגיד המים מעיינות העמקים ומועצה אזורית מגידו, העובד בשיטת סמיאקסטנסיבית שכולל שתי בריכות שיקוע, שני אגני איוור ומאגר שהיה.

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע - ...

מתקן טיפול בשפכים המבוסס על טכנולוגיה סמי אקסטנסיבית, דורש תפעול בסיסי ביותר, הכולל כחלק מהפעילות התפעולית פינוי של הבוצה מאגני השיקוע.