תכנית אב לאספקת מים לנחל צי ...

באגן נחל ציפורי מתקיימת מזה עשרות שנים פעילות מגוונת של חקלאות והתפתחות מורשת תרבותית וערכי טבע ונוף סביב מקור המים הייחודי. בעשור האחרון התפתח גם מימד תרבות הפנאי סביב רצועת הנחל.

תכנון אופטימיזציה תחנת אנרג ...

אגודת חצבני דן הקימה ומפעילה מפעל להספקת מים וייצר אנרגיה ממי נחל דן.

ניקוי וחידוש בריכות שיקוע ד ...

לאחר שנות פעילות רבות ללא תפעול, בריכות השיקוע הקולטות את שפכי קיבוץ דליה נסתמו כמעט לחלוטין.

מערכת השבה שער העמקים ...

בשל הסתת תוואי כביש 6- חוצה ישראל, נדרש היה לשנות מיקום של מאגרי קולחין ומאגרי שיטפונות ולמעשה ליצור מערכת השבה חדשה הכוללת: מאגרי קולחין, מאגרי שיטפונות, תחנות שאיבה ומערכות הולכה.

הקמת מערכת השבה הסרגל - מער ...

הקמת מערכת השבת קולחין הכוללת מאגר ומערכת צנרת ושאיבה.

ביוב ערי העמק

פרויקט ייזום על ידי חברת פלגי מים אשר תוכנן ונוהל על ידי החברה במסגרת שיתופי פעולה בעמק יזרעאל.