נבות נור

בעל תואר ראשון בניהול וכלכלה.

מנהל אגף יזמות וביצוע פרויקטים.

האגף עוסק  בתחום הקמת התשתיות הזורמות וביזמות פרטית של פרויקטים בתחום הזה.

בעל 10 שנות ניסיון בניהול וביצוע פרויקטים בתחום של מפעלי השבה,(השקיה בקולחים), ותשתיות זורמות

.

משוייך תחת: