בעידן הנוכחי בו ישנה הקפדה ומודעות בלתי מתפשרת בכל הקשור לאיכות סביבה ושמירה על סביבה נקייה, תפקידיו ותרומתו של יועץ סביבתי הינם בעלי ערך רב. יועץ סביבתי נושא על כתפיו אחריות גבוהה מאוד שכוללת ייעוץ, תכנון, ומציאת חלופות בהיבטי שפכים, מי שתייה, טיפוח בפסולת, היתרי בניה, מחזור מים, רישוי לעסקים, הנדסת תהליכי ייצור ותפעול  – וזוהי רשימה חלקית.

לקבלת רישוי

מפעלים ועסקים מסוגים שונים, ובעיקר אלו שעבודתם השוטפת דורשת אחסון ושימוש ברעלים הם מי שנדרשים להחזיק בהיתרים מיוחדים ע"י המשרד להגנת הסביבה. למשל, יש לקבל היתר אחזקת רעלים במקרה של הקמת מפעל שנדרש לשם מהלך פעילותו לחומרים מסוכנים ו/או ברעלים. יועץ סביבתי יבצע את הפנייה למשרד להגנת הסביבה, הגשת המסמכים ובליווי הסברים מקצועיים, נתונים מהשטח והדרוש. מי שאינו מגיע מהתחום לא יוכל לבצע הגשת בקשה כזו, משום הנושא מורכב ודורש הבנה עמוקה.

היבט חשוב נוסף הוא האם במפעל הזה ישנה רמה נאותה של איכות האוויר. במפעלים המאחסנים חומרים שונים שפולטים גזים הרי שישנו סיכון ממשי לאוויר נשימתי ירוד. פליטת גזים מחומרי גלם או אחסון אות כתוצר לוואי של תהליכי ייצור תעשייתיים הם לא דבר של מה בכך, ולכן נדרש לבצע סקר תהליכים ופליטות ע"י יועץ סביבתי.

לייעול תהליכים

מפעל אשר משכיל להטמיע תהליכי מחזור מים הוא מפעל חסכוני יותר, עם רווחיות גבוהה ביותר. כמובן שיש להטמיע את התהליך תוך כך שלא חלה פגיעה ביעילותם של תהליכים אחרים במפעל, ותוך הקפדה של מחזור מים תקני. צריכת המים החודשית של מפעל כזה תקטן בצורה משמעותית ושורת הרווח תעלה בהתאמה. וגם בהיבט חברתי וסביבתי הרי שהדבר מבורך וחבל לבזבז מים אם ניתן למחזרם בצורה טובה.

לחריגות

לעתים ישנן חריגות מים וביוב בהיבט של ריכוז החומרים המסוכנים שבהם. מפעלים שחורגים מהמותר חשופים לקבלת קנסות. זוהי חובתו של המפעל לוודא הקפדה ועמידה בתקני הזרמת שפכים. מפעלים רבים זקוקים לשירותיו של יועץ סביבתי על מנת להבין בדיוק הסיבה, וכיצד ליישם פתרונות וחלופות המתאימים אופרטיבית.