סוגיית הטיפול בשפכים היא סוגיה חשובה ביותר שכוללת טיפול במערכת שפכים של המפעל או מחוצה לו, כתחנת ביניים לפני המעבר של השפכים אל מערכות הביוב העירוניות. כדאי לדעת שאומנם כמות השפכים התעשייתיים היא נמוכה מזו של כמות השפכים הביתיים, אך כמות המזהמים והסיכון לסביבה גדולים פי כמה וכמה בשפכי תעשייה.

טיפול בשפכים – גורמים רגולטוריים

כל מפעל הפולט שפכים נדרש להציג תוכנית לטיפול בשפכים כאלו אותה מאשר משרד הבריאות. ועל מנת שמפעל יקבל רישיון לפעילותו הוא נדרש לעמוד בדרישות שונות לגבי אופן הטיפול בשפכים ואיכות השפכים. מפעלים רבים מסיבה זו נעזרים בקבלת שירותים של מוכני טיפול בשפכים ממתקני קדם. תוכלו לפנות לחברה המתמחה בתשתיות מים שבמסגרת השירותים שלה מציעה גם טיפול בשפכים תעשייתיים ע"י תפעול מכון לטיפול בשפכים.

במקרים מסוימים המפעל עצמו גם מבצע תכנון מפורט של תהליך הטיפול בשפכים על כלל היבטיו שכולל טיפול במזון, בפסולת כימית, ועוד. התהליך כולל אפיון מדויק, תכנון של מתקנים מותאמים אישית לטיפול בשפכים של המפעל, כולל תכנון של הובלת והולכת השפכים בהתאם לכלל הדרישות והתקנות השונות בישראל. מדובר בתהליך תכנוני מורכב שכולל היבטים רבים, ידע והבנה עמוקים. תהליך תכנוני ותפעולי של טיפול בשפכים תעשייתיים עבור מפעל גדול למשל, הוא תהליך שמתבצע מתוך ראייה ארוכת טווח, שמירה על הסביבה וחסכון לצד התייעלות למפעל עצמו, ולטובת בריאות העובדים והציבור כולו שחי מסביב למפעל.

ייעוץ ותכנון

על מנת לבנות תוכנית ייעודית לטיפול בשפכים של מפעל או מתחם שירות גדול, בצורה אופטימלית ויסודית יש לפנות לחברות המתמחות בתחום תשתיות המים והסביבה. התהליך דורש הבנה באספקטים רבים שנוגעים בין היתר גם להנדסה חקלאית, להנדסת סביבה, להבנה בתהליכי מחשוב ובקרה ועוד. תוכלו לבצע סקר שפכים לשיפור המערכות הקיימות וקבל ממצאים מהשטח להבנת תמונת המצב האמיתית. אם מדובר במפעל ישן שרכש את הציוד לפני עשרות שנים, הרי שחשוב מאוד לבצע בדיקה מקיפה של מערכת השפכים ובהתאם לתוצאות להציע תכנון של מערכת טיהור שפכים מתקדמת במקום הקיימת.