כאשר מדובר על ראייה רוחבית וכוללנית לגבי שכונות מגורים ופיתוח סביבתי, הרי שיש משמעות רבה לתכנון סביבתי נכון ובר קיימא. תכנון סביבתי משקלל שיקולים ואספקטים רבים על מנת לגבש תכנון מיטבי ואופטימלי. כך למשל בפרויקט תכנון של שכונה או של עיר חדשה יילקח בחשבון למשל נושא התשתיות, הנזקים לסביבה ונגישות לתחבורה ציבורית. אלמנטים נוספים הם בין היתר גם שימור ערכים במרחב העירוני, שמירת עתודות קרקע, הסרת מפגעים ועוד.

נגישות לתחבורה

אחד הנושאים החשובים ב- תכנון סביבתי הוא פריסת תשתיות של תחבורה ציבורית בכמות מספקת, בתמהיל מגוון ובפריסה נוחה לכלל התושבים. המטרה הראשית היא הקטנת התלות ברכב הפרטי על מנת לנוע ממקום למקום – ובעיקר ממקום המגורים אל העבודה ואל מרכזי המסחר. בתכנון סביבתי ישולבו תשתיות שונות כמו תחנות אוטובוס, נתיבי נסיעה משותפים, הקצאת חניות לרכבים חשמליים, שבילי אופניים ועוד. יש לגבש תמהיל נכון, פריסה נכונה, וגישה לתושבים.

שימור ערכים

תכנון סביבתי גם יביא בחשבון את עקרון שימור הערכים. כך למשל יש לשמר ככל הניתן מבנים היסטוריים ורחובות בעלי אופי תרבותי, במקביל לשילוב של תשתיות תחבורה, פחי מחזור, גינות ציבוריות ירוקות ועוד. המטרה היא לשלב אלמנטים של סביבה בריאה על הרובד הקיים העתיק, על פני החלופה של הריסה. מנגד, ככל שהבניין העתיק מהווה סכנה לסביבה ושימורו איננו מספק מידת ביטחון ראויה הרי שיש לשקול הריסה.

ריאות ירוקות

תכנון סביבתי עירוני לוקח בחשבון שילוב מספק של פארקים עירוניים וריאות ירוקות בין שכונות המגורים. חשוב להקפיד על נגישות לפארקים, על כמות מספקת של שבילי הליכה ושבילי אופניים בפארק, ועל מרקם נכון בין אזורי בניה לבין פריסת הפארקים. חשוב לתת דגש על כמות ושטח הפארקים ביחס לכמות יחידות הדיור וכמות התושבים.

תכנון סביבתי מטרתו גם לתכנן בנייה של אזור מגורים חדש או מרכז תעשייתי תוך מינימום פגיעה במשאבי הטבע, ותוך שילוב מקסימלי של מערכות מחזור וטיהור מים, שפכים, ופסולת.

ובכדי לבצע תכנון סביבתי אופטימאלי ומקצועי פנו לחברה המספקת שירותים בתחום התשתיות הזורמות והתכנון הסביבתי.