המחלקה לייעוץ סביבתי נועדה על מנת לתת את המענה בכל מה שקשור למניעת זיהום סביבתי כמו גם טיפול במקורות המים. העבודה של המחלקה היא למעשה בתחום השפכים כמו גם טיפול באיכות של מי השתייה וכן זיהומי קרקע. מעבר לכך ישנו הטיפול בפסולת הדורש גם כן משאבים רבים על מנת שיימנע הזיהום הסביבתי. בהם הנכם זקוקים לייעוץ, פנו אל החברה המובילה והוותיקה בתחום, פלגי מים.

מהי ההתמחות של יועץ סביבתי?

למעשה אדם שמשמש כיועץ סביבתי אמור להתמצא היטב בכל מה שקשור לאיתור מקצועי ונכון של כל המפגעים הסביבתיים. הוא גם אמור להציע פתרונות וחלופות למגוון הבעיות שעשויות לעלות. מעל לכל זה יש את הצורך גם בייצוג של הלקוח מול הרשויות או מול הגורמים הרלוונטיים על מנת שכל ההתנהלות תהיה מסודרת וחוקית.

ברור שנדרש גם כן ליווי מלא מצד היועץ הסביבתי שאמור לתת את המענה הנכון לכל אורך הדרך.

טיפול בשפכים

בתעשייה כמו גם בתאגידי המים או במועצות האזוריות עולה צורך בטיפול מקצועי בשפכים כאשר המטרה למעשה היא טיהור מי השפכים על מנת שאפשר יהיה לעשות בהם שימוש חוזר למטרות חקלאות בעיקר. הטיפול בשפכים דורש מקצועיות רבה על מנת שהמלאכה תיעשה בצורה הכי נכונה וגם הכי בטוחה. זה אחד התפקידים של היועץ הסביבתי.

זיהומי קרקע

אי אפשר להבחין בעיניים בלתי מקצועיות, בקרקע אם היא מזוהמת או לא. לצורך כך יש את אנשי המקצוע שזה בדיוק התפקיד שלהם. הם אמורים לאתר ולאבחן את הקרקע המזוהמת וכמובן להציע וליישם פתרונות בהתאם.

טיפול בפסולת

הפסולת הנוצרת בתעשייה או בחקלאות היא פסולת מסוכנת. היא עשויה לזהם את האוויר, להפיץ מחלות, לגרום למגיפות ואפילו לגרום למוות. היות וכך, חשוב מאוד לתת את הדעת לטיפול הנכון והמקצועי בפסולת על מנת שאפשר יהיה מצד אחד להרוויח ממחזור הפסולת ומצד שני למנוע את הזיהום הסביבתי שעלול להיגרם בעקבות פסולת שהיא לא מטופלת נכון.

הטיפול בפסולת כולל שינוע שלו במכלים מורשים אל אתרי פסולת מורשים שם הם עוברים את המיון ומועברים למחזור. חשוב לבחור יועץ סביבתי לצורך ייעוץ ותכנון סביבתי, שיש לו את הידע, המקצועיות והניסיון בתחום. לכן חברת פלגי מים היא הכתובת עבורכם.