כאשר ישנו חשד לגבי שטח מסוים כי הקרקע שבו מזוהמת, הרי שיש לבצע סקר. מדובר באמצעי חשוב בו עושים שימוש יועצים סביבתיים ומטרתו להוות נדבך חשוב בהבנה האם הקרקע מזוהמת, מהם מוקדי הזיהום וקבלת החלטות על דרכי הטיפול באותה קרקע.

מי דורש סקר כזה ?

רשויות רגולטוריות שונות הן בעלות סמכות לפנות למפעלים ולבעלי הנכסים בבקשה לבצע סקר היסטורי. ניתן כמובן גם לבצע באופן יזום סקר כזה, ולהקדים תרופה למכה.

מה כולל סקר היסטורי ?

תהליך הביצוע של סקר היסטורי כולל ראשית סקירה גיאוגרפית של הקרקע ושל האזור מסביב. מבוצע מיפוי של הקרקע ביחס לסוגי הקרקע השונים הקיימים באתר כולו כאשר גם שימוש בתמונות אוויריות ורחפנים רלוונטי כאן. חשוב גם לאסוף נתונים לגבי השימושים בעבר במבנים השונים הנמצאים על הקרקע החשודה, היכן ממקומות תשתיות שונות מתחת לפני הקרקע ומעליה, לקבל מידע ככל שהיו דליפות ועוד. כאשר הסקר ההיסטורי מעלה חשד לגבי פוטנציאל ממש של זיהום בקרקע הרי שנדרש לבצע תהליך של דיגום באמצעות הכנת תוכנית דיגום. דיגום הקרקע וניתוח חומרי הדיגום במעבדה מאפשר להבין בצורה עמוקה לגבי נוכחות מזהמים פעילים ורדומים.

מי מבצע ?

על מנת לבצע סקר היסטורי יש לפנות לאנשי מקצוע בתחום. הדבר דורש מיומנות ושימוש בציוד ייעודי. חברה המתמחה בתשתיות מים ותכנון סביבתי תוכל לבצע עבורכם סקר מקיף מא' עד ת'. פעמים רבות מבוצעים גם סקר היסטורי וגם סקר קרקע ומוגשים דו"חות ממצאים.

אחד התוצרים של סקר זה הוא הכנת תוכנית שיקום לקרקע. ניתן לטפל בזיהומים שונים שהתגלו בקרקעות תוך הכנת תוכנית טיפול מתאימה שנפרסת על פני זמן וכוללות שימוש בטכניקות טיהור מתאימות ועוד. נדרש כמובן לבצע בקרה במסגרת תהליך השיקום ולהבין את תרומתו ואת החתירה למצב הסופי של קרקע נקייה מזיהומים ברמה הדרושה.

סקר היסטורי הוא חשוב מאוד ולא ניתן לוותר עליו כאשר עולה חשד לגבי זיהום בקרקע. ללא ביצועו של סקר זהוביצועה של תוכנית שיקום (ככל שיידרש) לא ניתן לנצל את הקרקע לשימושים שונים והיא תעמוד נטושה.