בפרויקטים שונים בהם יש תשתיות זורמות של מים ונוזלים אחרים, הרי שישנה חשיפה לפליטת שפכים מזהמים שייספגו בקרקע ויגיעו אל מקורות המים של הציבור, או למשל יגרמו לזיהום מי הים, הנחלים והצומח. על מנת לוודא כי המפעל או המתקן עומדים בתקנים ולא חורגים במדדים השונים הקשורים לשפכים, יש לבצע תהליך הנקרא סקרי שפכים. מדובר בסקר חשוב ביותר שמהווה בסיס להקמת מפעל חדש, הרחבת אתר קיים וגם כדרישה של המשרד להגנת הסביבה.

מטרות מגוונות – סקרי שפכים

המטרות של סקר שפכים מיועדות הן לצרכי בקרה רגולטורית והן לצרכי התייעלות של מפעלים ותכנון נכון וכלכלי של הקמת מפעל חדש או מבנה אחר. מצד אחד סקר כזה יזהה חריגות שונות בכל הקשור לפליטת שפכים בריכוזים גבוהים מדי או בהופעת חומרים, חיידקים או מזהמים חריגים ולא רצויים בתערובת השפכים הנפלטת בצינורות הביוב ואל בורות הספיגה. יש למזער פגיעותב קרקע ובמי התהום לטובת הציבור בכללותו, אוכלוסיית החי והצומח, הים והאוויר. בנוסף, ככל שמפעל ישפר את יעילות תהליך השפכים שלו כך הוא יחסוך בהוצאות. מפעל שלא מייעל את תהליך פליטת השפכים שלו מבחינה איכותית וכמותית גם חשוף לקנסות, לתביעות משפטיות וגם להוצאות שוטפות גבוהות מדי בכל הקשור לטיפול השוטף בכמות השפכים הקיימת. מזעור כמות השפכים ושיפור האיכות מובילים להתנהלות שוטפת שעלותה נמוכה יותר.

השלבים  – סקר של שפכים

סקר זה כולל איסוף של נתונים ומידע בהתאם לתשתיות הקיימות במקום, למתקנים, לתהליכי ושיטות הייצור, לכמות העובדים ועוד. הסקר גם כולל שלב חשוב של בדיקת תהליכים הקיימים הקשורים להולכת השפכים, לניקוז, דודי הקיטור ועוד. היבט נוסף הוא הממשק שיש לחברה אל מול תאגידי המים. כך למשל יש לוודא כי הדיגומים מבוצעים בנקודות המתאימות.

מי מבצע ?

חברה המתמחה בתחום תשתיות המים הזורמות ותכנון סביבתי תבצע עבורכם סקר שפכים. תוכלו בנוסף לזה גם לקבל שירותים נוספים משלימים אשר נחוצים בחלק גדול מהמקרים כמו למשל תכנית לטיהור מים, הובלת שפכים ועוד. מדובר בשירותים חיוניים עבור מפעלים, מתחמי ייצור ועוד.