לתהליך ניטור שפכים במפעלים אשר נדרש ע"י המשרד להגנת הסביבה ישנה מטרה חשובה והיא לוודא כי מערכות הטיפול בשפכים ותהליך השבת מי השופכים למי קולחים הוא תקין ולא מזוהות בו חריגות כלשהן מבחינת רמת הזיהום או החומרים השונים ששבים לשימוש בחקלאות בעיקר.

מה מותר ומה אסור

במסגרת כללי תאגידי מים וביוב תהליך ניטור שפכים יכלול סקר ובקרה לכך שהמפעל או הגורם הנבדק לא מזרימים שפכים חריגים או כאלו המוגדרים כשפכים אסורים – אל מערכת הביוב. שפכים חריגים הינם ברי טיהור במפעל לטיהור שפכים (מט"ש) כאשר שפך חריג הוא כזה אשר נמצא בו ריכוז גבוה מן המותר של ערך נבדק. שכפים אסורים הם כאלו שללא קשר לריכוז הערכים שבהם, חל איסור להזרימם למערכות הביוב בכל אופן שהוא עקיף או ישיר.

תהליך של ניטור שפכים ע"י גורם חיצוני מקצועי מאפשר למפעלים לבצע בקרה שוטפת וסדירה, באמצעות תוכנית ניטור שפכים המותאמת למפעל – על מנת לדעת האם השפכים שהם מזרימים למערכות הביוב ולמט"שים עומדים בכל הדרישות. מפעל אשר חורג מהתקנות חשוף לקנסות גבוהים, לתביעות ולסגירתו.

חובת דיווח

מפעלים מחויבים לדווח לגבי ערכי השפכים, לפני הזרמתם החוצה למערכות הביוב. יש לדווח עד 30 יום לפני ההזרמה, כאשר הדיווח חייב להיות אמין ומדויק. וכדי שתוכלו להעמיד דיווח מדויק ומקצועי תוכלו לפנות לחברה המתמחה בתשתיות מים וסביבה, על מנת להנות משירות ניטור שפכים יעיל.

שיפורים

שירותי ניטור שפכים כוללים לא רק בקרה ודיווח על המצב הקיים, אלא גם תוכלו לשלב שיפורים במערכות הקיימות. לעתים הבדיקה מספקת המלצה להחלפת הציוד במערכת לציוד חדיש יותר, או לשינוי כלשהו בתהליך מסוים במפעל על מנת להביא לרמת ייצור נמוכה יותר של שפכים. בסופו של דבר המפעל נהנה מחסכון בהוצאות, מהגדלת שורת הרווח וממיתוג של מפעל נקי וירוק יותר. כדאי מאוד לטפל בנושא השפכים בהקדם ולא להזניח, שכן לדבר עלולות להיות משמעויות כספיות וחיצוניות לא רצויות בהמשך. טיפול נכון בניטור שפכים הוא יסוד חשוב מאוד במהלך הפעילות התקין של המפעל.