עם עליית המודעות והחשיבות של איכות הסביבה ושמירה על סביבה נקייה מפליטות מזהמים, הרי שהדבר גם בא לידי ביטוי בתכנון מבנים. בין אם מדובר על מבנה מגורים או על הקמת מפעל – במידה וישנו סיכון לפגיעה בסביבה מומלץ לבצע תהליך שנקרא תסקיר השפעה על הסביבה שיביא להמלצות חשובות בנוגע לתהליך הבנייה והתכנון. כך למשל יינתנו המלצות לגבי ניהול השפכים, לגבי אופן הטיפול במים ולגבי צמצום הפגיעה בסביבת האדם, החי והצומח.

חשיבותו של תסקיר זה

גם המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בביצועו של תסקיר השפעה על הסביבה. המטרה היא למזער ולצמצם בצורה משמעותית כל פגיעה על חשבון האזרחים או הסביבה, במסגרת הקמתו של מפעל חדש או של מרכז מסחרי על קרקע נתונה. הדבר גם מביא לידי ביטוי התקדמות בתהליכי שקיפות של הממסד כלפי הציבור, שיתוף והתנהלות נכונה מול ארגוני סביבה והקטנת החשיפה לתביעות ייצוגיות בהיבט הסביבתי והחברתי. גם תהליך של שיתוף הציבור בקבלת החלטות בא לידי ביטוי בתחום זה. חשוב להבין שביצועו של התסקיר הוא גם כלי סטטוטורי הנדרש במסגרת חוק התכנון והבניה.

סוגי מבנים הדורשים תסקיר

במקרים רבים כיום נדרשת התכנת תסקיר השפעה על הסביבה. כך למשל כאשר מדובר על תכנון הקמת תחנת כוח מבוססת בעירה, מתקנים לטיפול בפסולת, מחצבה, תשתית תחבורתית רחבת היקף, משק חקלאי, ומפעל כימי.

ביצוע בפועל

תסקיר השפעה על הסביבה כולל סקירת ההשפעות הישירות והעקיפות של הקמת המבנה – השפעות על האדם, החי, הצומח, הקרקע והאוויר. התסקיר כולל הצגת יתרונות וחסרונות של ביצוע הפרויקט, והצגת דרכים בכדי למזער את הפגיעה והסביבתית ובכדי למנוע אותה כמו למשל שילוב עקרונות בנייה ירוקה, ניצול אנרגיית הרוח במקום שימוש בחשמל שהופק מבעירה, תוכנית מותאמת לטיהור שפכים ולשימוש בכמות מופחתת של חומרים כימיים בתהליך הייצור. התסקיר גם יכול לכלול הצעות בנוגע לשטחים חלופיים להקמת הפרויקט או לשינוי כלשהו בפרויקט על מנת למזער נזקים.

ביצוע של תסקיר השפעה על הסביבה ניתן במסגרת שירותי ייעוץ סביבתי וע"י חברה המתמחה בתחום התשתיות הזורמות והסביבה.