במסגרת התהליכים של תכנון תשתיות מים וביוב, הכנת הקרקע לקראת בנייה עליה ובדיקת טיבה יש לבצע סקר קרקע. מדובר באמצעי חשוב מאוד בו משתמשים יועצי סביבה על מנת למפות ולהבין את מצבה של הקרקע, האם ניתן לבנות עליה את הפרויקט המתוכנן, מהן עלויות הכנת הקרקע ועוד. מדובר בפרמטרים חשובים מאוד ליזם ולמשקיעים, והן לצורך קבלת ההיתרים המתאימים מהרשויות השונות ובכללן המשרד להגנת הסביבה.

מה כולל סקר קרקע

סקר קרקע כולל כמה וכמה שלבים כאשר העיקריים הם אפיון סוג הקרקע, סיווג כמות הזיהום במידה וקיימת בקרקע בנקבובי הקרקע, הערכה מקצועית של מידת הסיכון לבני האדם, לבע"ח ולצמחים בסביבה, האם המזהמים עלולים לחדור ולפגוע בשכבות העליונות ומעל מפני הקרקע ומהם הסיכויים לפתרון הבעיות הקיימות בקרקע. התהליך גם כולל הערכת הסיכון לפגיעה בקולטנים.

בכדי לבצע את הסקר בצורה איכותית נדרש לבצע שימוש בציוד ובכלים ייעודיים כמו קידוחים בקרקע, מיפוי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, תוכנות מחשב מיוחדות ועוד. כמובן שמי שמבצעים את הסקר גם מביאים לידי ביטוי ידע רב והבנה עמוקה בתחום שנצברו אצלם לאורך שנים. הסקר מבוצע לגבי תוואי שטחי רבים ומגוונים כמו תחנות דלק, מפעלים, מגורים, מסחר, שירותים.

מי מבצע סקר  קרקע

חברה המתמחה בתחום התשתיות הזורמות מבצעת סקרי קרקע, כאשר לצד סקר קרקע ניתנים שירותים נוספים הכרחיים ומשלימים כמו למשל תכנון סביבתי, ביוב, השבת מי קולחים ועוד. חשוב לבחור בגוף אמין ומקצועי המנוסה בתחום.

התוצר

לאחר ביצועו של הסקר מתקבלת תמונת מצב ביחס לשכבות הקרקע וריכוז המזהמים בשכבות אלו. מסקנות הסקר גם כוללות המלצות המשך לגבי כדאיות ביצועו של סקר קידוחים למשל וגיבוש החלטה האם הקרקע נקייה מזיהום ביחס למתוכנן להיבנות עליה או ביחס לשימוש הצפוי בה (חקלאי, מבנה מסחרי, מפעל, בניין מגורים וכו'..). סקר קרקע מלווה כמובן בתוצר כתוב של דו"ח לו שימושים שונים חשובים. דו"ח זה רלוונטי על מנת לקבל אישורים שונים והיתרים מגופים ממשלתיים וגם על מנת לספק ליזמים כלי תכנוני וכלכלי להערכת התקציב הדרוש וגובה ההשקעה.