מדינת ישראל אינה משופעת במים. החורפים שלנו הם די שחונים ועל כן נעשה כל הזמן מאמץ להמציא פתרונות שונים אשר אלו יתרמו להגדלה של כמות המים במגזר התעשייתי, הפרטי והציבורי וכמובן החקלאי שדורש כמויות גדולות מאוד של מי השקיה. מסיבה זו חוקקה הכנסת כבר בשנת 2010, שורה של תקנות לגבי הנושא של טיהור השפכים כאשר המטרה היא להסב את המים הללו למטרות השקיה. תקנות אלו כוללות לוחות זמנים כמו גם כללים לאיכות המים הנדרשים על מנת שאלו לא יפגעו בחקלאות, לא יפגעו בקרקע ולא יפגעו במי התהום. בכל הנושא של ניטור שפכים, פנו עוד היום אל חברת פלגי מים.

ניטור שפכים בצורה נכונה

כאשר מדובר בתעשייה, רשות המים קבעה כללים ברורים אשר אלו מתייחסים לכל הנושא של הזרמת מים אל מערכת השפכים הציבורית. השפכים המוזרמים אל מערכת השפכים עשויים להכיל מזהמים רבים אשר אלו עשויים לגרום לפגיעה רחבה בכל מערכת הביוב. כך עשויים להיווצר סתימות במערכת הביוב ועוד נזקים שונים. מסיבה זו חשוב לבצע ניטור שפכים בטרם מזרימים את מי השפכים אל מערכת הביוב.

בתי עסק, מפעלי תעשייה ועובדי חקלאות לא יכולים להזרים חומרים פוגעים או חומרים מזהמים אל תוך מי הביוב העירוני מבלי שהם יבצעו את ניטור השפכים אשר זה למעשה יעניק להם את האישור להזרים את מי השפכים שלהם.

התקנות למעשה נועדו על מנת שאפשר יהיה להבטיח את טיהור המים ברמה כזו שהם יוכלו לשמש שימוש חוזר לצורך השקיה ושימוש חקלאי חוזר.

ניטור שפכים – מי יעשה עבורכם את העבודה?

היות ומדובר במלאכה הדורשת מקצועיות והבנה איך וכיצד לבצע את הדבר ובגלל שמדובר בתפקיד אחראי מעין כמותו שנועד למעשה לדאוג לכך שהמים הממוחזרים יהיו מטוהרים ברמה מספקת, חשוב שמי שיבצע את הדבר יהיה איש מקצוע שיש לו את הניסיון בתחום והא יודע את דרישות החוק. הוא יוכל להציע מענה מקיף לכל מה שקשור לניטור מי הביוב.

חושב לציין כי ניטור השפכים בישראל נחשבת כיום כפעולה הכרחית, לצורך אספקה של מים לחקלאות בכמות הדרושה, זאת בגלל שמשק המים נמצא בגירעון מתמיד. לייעוץ פנו אל החברה המוביל בתחום, פלגי מים.