בשנת 2013 נכנסו תקנות בריאות העם (איכות מי השתייה ומתקני השתייה בישראל) וזאת במטרה להבטיח את איכות מי השתייה בישראל. בהתאם לתקנות אלו, נדרש כל ספק מים בביצוע הסקרים.

הסקרים מבוצעים בהתאם להנחיות קפדניות של משרד הבריאות ובליווי מלא עד לקבלת אישור סופי של הסקר ע"י משרד הבריאות.

בין היתר הסקר הנדסי תברואי כולל:

 • הכנתו של תרשים הכולל את האזור של אספקת המים, המקורות של מי השתייה, מתקני אגירה של מים, מתקני טיפול במים ומערכות שנועדו להובלת נוזלים אחרים כמו שפכים, קולחים, דלק ועוד.
 • נתונים שונים: מקורות של מי השתייה, היקף האוכלוסייה, מהי צריכת המים היומית והשנתית, מהם נפחי האגירה, ומה הספיקה של המים בהתאם לעונות השנה השונות.
 • מצב רשתות אספקה:
 1. צנרת- גיל הצנרת , חומרים, קטרים, מהירות זרימה ועוד.
 2. בדיקת מתקני אגירה- נפחי אגירה, גיל המתקן, מצבו הפיזי ועוד.
 3. מתקני טיפול- מצב ספיקה, ואופן שילוב המים.
 4. בדיקת צרכנים עם אפשרות זיהום, ובדיקה של האמצעים למניעתו של חדירת הזיהום.
 5. סקירה של אירועים זיהומיים וכשלים במערכות אשר התרחשו בתקופה של הדיווח ומהן דרכי הטיפול.
 6. בחינתן של נקודות תורפה במערכות – האם ישנם קוים לא אקטיביים, חומרים ישנים ובלויים, מצב של איבוד מים ועוד.
 • בדיקת מוקדי זיהום אפשריים, והערכת הפוטנציאל של הפגיעה באיכותם של המים:
 1. מערכות ביוב וקולחים.
 2. נקודות גידולם של בעלי חיים.
 3. פעילות חקלאית , השקית קולחים, הדברה ועוד.
 4. אתרים לסילוק פסולת.
 5. נגר עילי וניקוז של מי תהום גבוהים.
 6.  זיהום של מפעלי תעשייה.
 7. זיהום של תחנות ומאגרי דלק.
 • מסקנות והמלצות:
 1. מסקנות אודות איכות המים שבאחריות הספק
 2. המלצות למניעתו של זיהום מערכות המים או פגיעה אפשרית בהם.
 3. המלצות לטיפול בליקויים שנמצאו
 4. המלצות לשיפור תחזוקת המערכת. חידוד נהלי תחזוקה, תפעול, ניטור ובקרה
 5. סקירה כללית לממצאי הסקר, קביעת סדר עדיפויות לתיקון בהתאם לממצאים והערכת סיכונים.
 6. התראה בדבר מפגעים אפשריים למזמין העבודה (ספק המים)

אם ברצונך לשמוע עוד על סקר מניעתי או על סקר הנדסי תברואתי, נשמח אם תצרו איתנו קשר בטלפון: 04-9893231 או שניתן ליצור גם קשר כאן.