פלגי מים פועלת בגישה הוליסטית על מנת לספק מענה מלא ללקוחותינו ולסביבה, מתוך רצון ויכולת להעניק כיסוי שלם לכל אחד משלבי
הפרוייקטים הנרחבים שלנו (תכנון, הקמה, פיקוח ותפעול). גישה זו מאפשרת לנו להיות מעורבים בכל חלקי הפרוייקטים וכך לספק סביבת
עבודה ותוצאות טובות ככל הניתן. מבין שירותינו המרכזיים ביותר הוא תחום היזמות והביצוע. החברה היא בעלת סיווג קבלני בתחומים 400 ב’-2 ו 500 ב’-2.