אני נכנסת לתפקידי כמנכ"לית פלגי מים, וזאת עם פרישתו של המנכ"ל המיתולוגי,  מר צפריר סופר.

צפריר עתיר זכויות והישגים, כמי שהוביל את החברה לצמיחה מדהימה לאורך השנים, וכל זאת לצד טיפוח התרבות הארגונית של החברה – כחברה שמאופיינת בערכים של סולידריות חברתית לצד מקצועיות ואמינות.

הצטרפתי לפלגי מים אחרי 16 שנה במשרד האוצר במספר תפקידים ובמגוון תחומים ומשקים. עם עזיבתי את האוצר ניתנה לי הזכות להצטרף לפלגי מים, ובחרתי בכך בלב שלם, וזאת משתי סיבות עיקריות:

האחת, כדי להיות חלק מעשייה משמעותית בתחומים מהותיים מאוד לחיים שלנו בארץ.
והשנייה, בשל ההון האנושי האיכותי המתבטא בראש ובראשונה – בעובדים ובעובדות הערכיים של פלגי מים, והן בלקוחותיה ושותפיה של החברה.

כיום, בתום כשנה שכיהנתי בחברה כסמנכ"ל כספים וייזמות, אני יכולה להעיד ממקור ראשון שהחברה פועלת כמי ששמה במרכז את החקלאי והרצון לספק עבורו ולצרכיו מים ברמת איכות גבוהה ובמחיר נמוך; כמי שרואה את ערכי הסביבה כנר לרגליה; וכמי שיוצרת ערבות הדדית בין כלל עובדיה.

בהזדמנות זו עם חגיגות חג האביב,
אני מאחלת לכולנו שיחד עם שמירה על הקיים נמשיך לעשות את מה שפלגי מים אוהבת – להתחדש וליצור.