מחלקת ייעוץ סביבתי בחברת פלגי מים מספקת שירותים בתחום הייעוץ הסביבתי ומניעת זיהום ‏הסביבה ומקורות המים. המחלקה נותנת מענה לדרישות רגולציה סביבתיות ועוסקת בתחומי ‏השפכים, איכות מי שתייה וזיהומי קרקע‎.‎
יועצי המחלקה, המתמחים בתחומים סביבתיים שונים, מספקים שירות כולל החל משלב איתור ‏ואפיון מקורות הזיהום במגוון תחומים, בחינת חלופות לפתרון והפרדה- כולל ליווי רגולטורי מלא ‏לכל אורך הפרויקט וייצוג הלקוח מול כלל הגורמים הרלוונטיים‎.‎

פלגי מים מתמחה בייעוץ סביבתי בתחומים הבאים:

ניהול שפכי תעשייה

החברה מייעצת ל כ 15 תאגידי מים/ מועצות אזוריות ביישום כללי שפכי מפעלים. יועצי המחלקה בעלי ניסיון רב בתחום הטיפול בשפכים, נזקי הזרמות שפכים תעשייתיים, טכנולוגיות לטיפול קדם, היכרות מעמיקה עם הכללים הרלוונטיים ודרישות הרגולציה בתחום.

המחלקה מספקת שירות מקיף החל משלב קביעת תכנית הניטור- בחירת מפעלים, פרמטרים לדיגום בהתאם לפוטנציאל הזיהום, סוג הדיגום ומיקום הדיגום. לאחר מכן ישנו יישום מלא של התכנית- הכנת מכרז מעבדה ופיקוח על ביצוע הדיגומים והאנליזות, ייצוג מלא של התאגיד מול המפעלים ורשויות רלוונטיות לתחום הפעילות.

ניטור רציף

לצורך השלמת תכנית הניטור, ולהכרות מעמיקה עם השפכים התעשייתיים, פלגי מים מציעה ‏יישום של מערכת ניטור רציף. ‏
המערכת מודדת את רמת הזיהום בשפכים בעזרת מספר פרמטרים הנקבעים ע"פ הצורך ‏וההתאמה לכל נקודת דיגום.‏
המערכת היא מערכת לומדת בה אנו מגדירים את ההתראות בהתאם לאיכות ספציפית בזרם ‏ספציפי ומזהה באופן מיידי שינויים באיכות השפכים
המערכת מאפשרת עבודה ללא חיבור חשמל רציף ובעלת יכולת לדיגום אקטיבי ושימור של ‏הדגימות

איכות מים

בתחום המים, מספקת המחלקה שירותים מקיפים לספקי מים במטרה להבטיח את איכות המים ‏המסופקים- קביעת תכנית דיגום חודשית ופיקוח על ביצוע התכנית, הוצאת דוחות כנדרש, ניהול ‏האירוע במקרים של זיהום מי שתיה עד לפתרון מלא‎.‎
יחידת הייעוץ הסביבתי מבצעת עבור לקוחותיה את הסקרים והדוחות הנדרשים להגשה כגון ‏סקרי מזחים, סקר מניעתי וחקירתי לספקי מים, דווחי איכות מים ועוד.‏
בנוסף מספקת המחלקה שירותי מומחה בתחומי איכות המים לתעשייה והתרמתה לתהליכים ‏הדרושים‎.‎

קרקעות מזוהמות

במחלקת ייעוץ סביבתי יועצים מומחים בתחום הקרקעות המזוהמות. המחלקה מספקת שירותים ‏בתחום לביצוע סקרים היסטוריים וסקר גזי קרקע- המאפשרים קביעת תכנית דיגום בהתאם ‏לממצאים, וביצוע סקרי קרקע מלאים הכוללים קביעת תכנית דיגום, פיקוח על ביצוע הדיגומים ‏והאנליזות וקביעת יעדי פינוי בהתאם לממצאים‎.‎

טיפול בשפכים

מחלקת ייעוץ סביבתי בפלגי מים מספקת שירותים מגוונים למפעלים בתחום השפכים: סקר מצב ‏קיים הכולל סקירת כלל הזרמים, איכויות הזרמים השונים וסקירת מתקני הטיפול ומערכות העזר. ‏בנוסף מלווה המחלקה מפעלים בתחום בייצוג מול הרשויות ובהתאם לדרישות הרגולציה, בחינת ‏חלופות לשיפור איכות השפכים- מניעה במקור, שינוי יעדי הזרמה ובחינה טכנו כלכלית ‏של חלופות הטיפול השונות‎.‎

 

איתור מזהמים

המחלקה מתמחה בביצוע סקרים מקיפים המאפשרים איתור מקורות זיהום ואפיון סוג הזיהום. ‏ברשות החברה ציוד מתקדם לאיתור הזרמות שפכים חריגות 'און ליין', וידע רב שנים בהתאמת ‏מזהמים לתעשיות ובחינת חלופות להפרדת מקור הזיהום מזרמי השפכים המרכזיים‎.‎

 

שירותים נוספים

הכנת דוחות פליטה לסביבה‎ (PRTR), ‎הגשת בקשות דחיה לוועדת חריגים בנושא יישום תקנות ‏בריאות העם, סקרי שפכים במתחמים/ קיבוצים/ אזורי תעשייה, מיפוי קווי ביוב- איתור חדירת ‏זרמים תעשייתיים לקו סניטרי, איתור נזילות ושברים במערכת הביוב, סקרי מצב קיים ובחינת ‏חלופות למתקני טיפול בשפכים ועוד‎.‎

 

יועץ סביבתי וחשיבותו

מהות הייעוץ הסביבתי הינה- אספקת פתרונות סביבתיים לתעשייה ולסקטור הציבורי והמסחרי תוך ייעול תהליכים, חסכון במשאבים ומיקוד רלוונטיות ללקוח.

תהליכי הייעוץ הסביבתי כוללים בין השאר הכנת מסמכים סביבתיים,דוחות ומסמכים סביבתיים, תסקירי השפעה על הסביבה, חוות דעת בנושאים סביבתיים, סקרי שפכים, ייצוג מפעלים מול גורמי איכות סביבה ותאגידי מים.

סקר תשתיות מים הנדסי תברואי  מניעתי לישובים

באוגוסט 2013 נכנסו לתוקף "תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה), תשע"ג-2013" במטרה להבטיח את איכות מי השתייה בישראל. בהתאם לתקנות אלו, נדרש כל ספק מים בביצוע הסקרים:

 • מערכת אספקת המים אחת לעשר שנים.
 • מקור המים אחת לחמש שנים.
 • מתקני טיפול במים אחת לשנה.

דוח איכות מים

הדו"ח מוגש למשרד הבריאות אחת לחצי שנה ומפרט את תכנית הדיגום כפי שנקבעה

ע"י משרד הבריאות .הדוח מציג מפרט את האיכויות הכימיות של מי השתייה המסופקים תחת תחומי העיר/ישוב כפי שנתקבלו מהמעבדה הבודקת.

נתוני איכות המים הכימיים מציגים את ערכי הפרמטרים במים בתקופה הנסקרת העומדים או שאינם עומדים בדרישות תקנות מי השתיה עפ"י קביעת משרד הבריאות.

הפרמטרים הכימיים הנבדקים במים:

 1. תוצאות בדיקות כימיות של מקורות מים
 2. מתכות רשת
 3. פולאוריד
 4. תוצרי לוואי של חיטוי- THM

מבין לקוחותינו: תנובה, אוסם, חברת חשמל, רפאל מעדני מזרע, מאפיית אנג'ל ועוד.

יועץ סביבה

מעוניינים להקים פרויקט על קרקע מסוימת ולקבל את כל האישורים הנדרשים? פנו עוד היום אל יועץ סביבה. איש מקצוע כזה, ובמיוחד אם הוא מנוסה ומקצועי, יוכל לתת לכם תמונה ברורה לגבי מצב הקרקע והסיכונים לסביבה. בחברת פלגי מים עובדים מומחים שונים שנותנים ייעוץ סביבתי הכולל שירות כבר משלב איתור ואפיון מקורות הזיהום ועד השלב הכולל פתרונות שונים וחלופות. בנוסף, החברה מציעה גם שירות של ייצוג הלקוח מול הגורמים הרלוונטיים, כך שעם חברה זו אתם לא לבד. 

החשיבות של השירות הניתן ע"י יועץ סביבה מנוסה 

יועץ סביבה הוא איש מקצוע שבדרך כלל לא עובד לבד, שכן הוא זקוק לשיתוף פעולה הניתן לו על ידי אנשי מקצוע המתמחים בתחומים שונים. ברוב המקרים הייעוץ הסביבתי כולל התייחסות לנושאים שונים, כמו: 

 • איכות המים – כולל הוצאת דוחות כנדרש ועוד 
 • ניהול שפכי תעשייה – כולל התייחסות לנזקי הזרמות שפכים תעשייתיים ועוד 
 • קרקעות מזוהמות – כולל ביצוע סקרים היסטוריים וסקרי גז קרקע
 • איתור זיהומים – כולל ביצוע סקרים מקיפים המאפשרים איתור של זיהומים שונים בקרקע

יש חשיבות עליונה לייעוץ סביבה הכולל את כל הנתונים הללו, שכן רק כך ניתן יהיה להבין האם אפשר להמשיך עם הפרויקט המתוכנן והאם תוכלו לקבל את האישורים מהגורמים הרלוונטיים או לא. לא אחת קורה שיש צורך בחיפוש פתרונות אלטרנטיביים בקרקעות אחרות. לכן חשוב לפנות אל יועצי סביבה מומחים שיוכלו לסייע בעניין. 

בואו לקבל ייעוץ מהטובים ביותר בתחום 

אין ויכוח על כך שאם תעשו חיפוש מהיר, תגלו שיש לא מעט אנשי מקצוע שנותנים ייעוץ בתחומי הסביבה והקרקעות. עם זאת, לא כל אותם אנשי מקצוע מגיעים עם הניסיון הנדרש ולכן נשאלת השאלה: היכן תמצאו את היועצים הטובים ביותר? אם אתם רוצים להבטיח שפניתם אל אנשי מקצוע מובילים, חברת פלגי מים היא בחירה טובה. החברה הינה וותיקה ומנוסה, כאשר עובדים בה יותר מ-100 אנשי מקצוע עם התמחות בתחומים שונים. כמו כן, החברה מציעה שירות בכל רחבי הארץ. לפגישה ראשונית צרו קשר עוד היום.

חברת ייעוץ סביבתי בפריסה ארצית‏

אתם עומדים בראש פרויקט בניה חשוב? מנסים להבין ולהחליט האם את הפרויקט המדובר ניתן להקים על קרקע מסוימת? אם כך, שירותי ייעוץ סביבתי הם משהו שלא תוכלו לוותר עליו. במסגרת שירות כזה תוכלו להבין האם קרקע מסוימת נחשבת למזוהמת מידי ואינה מתאימה לפרויקט שעליו אתם חושבים. תוהים אל מי לפנות וממי תוכלו לקבל שירות בתחום? חברת פלגי מים זו הכתובת הנכונה. 

מה כולל שירות יועצי איכות הסביבה? 

כאשר מדברים על ייעוץ סביבתי מדברים על שירות מקיף שכולל התייחסות למספר רב של נתונים, כמו לדוגמא: 

 • השפכים באזור 
 • איכות מי השתייה 
 • זיהומי הקרקע

המומחים במחלקה זו מספקים שירות מקיף שמתחיל כבר בשלב של איתור ואפיון כל מקורות הזיהום באזור – ועד בחינה של חלופות מתאימות. במידה ויסתבר שהקרקע שעליה אתם רוצים לבצע את הפרויקט שלכם אינה מתאימה, ניתן יהיה למצוא אינספור פתרונות והכול בליווי המומחים של החברה. יש חשיבות עליונה בימינו לתחום הייעוץ הסביבתי, שכן המודעות למאזן האקולוגי וחשיבותו עלתה. משמעות הדברים היא שהיום ישנם תקנים מאוד ברורים לפיהם עלינו לנהוג בכל מה שקשור לשמירה על הסביבה ולהימנעות מזיהום מיותר. לכן, אם גם אתם תקבלו שירותי ייעוץ כאלה תוכלו להיות בטוחים שאינכם עוברים על החוק ולא פוגעים לחינם בסביבה שבה מתנהל הפרויקט שלכם. 

בואו לקבל שירותי ייעוץ מהטובים ביותר 

חברת פלגי מים הינה חברה וותיקה ומנוסה ביותר. היא הוקמה בשנת 1973 ומאז ועד היום החברה צברה ניסיון עשיר בפרויקטים שהתקיימו בארץ ובחו"ל. עובדים בה כ-100 מומחים מתחומים שונים כמו הנדסה סביבתית, כלכלה, תכנון סביבתי ועוד. לכן, בין אם אתם זקוקים לייעוץ בתחום הסביבה ובין אם אתם זקוקים לשירות בתחום כמו: שפכים, השבחת מי קולחים ועוד, חברת פלגי מים היא הכתובת הנכונה. לפרטים נוספים ולקביעת פגישה ראשונית צרו קשר עוד היום. אחד מהעקרונות החשובים ביותר המנחים את פעילות החברה היא שימור הסביבה והחיים בה, כך שאין ספק שגם לכם שירותי החברה יוכלו לסייע.

יועץ סביבתי מוסמך

אחת מהמשימות המורכבות ביותר שאיתן מפעלים גדולים צריכים להתמודד זו כמובן המשימה של שמירה על הסביבה. לכן, אם גם אתם מקימים היום מפעל או שאתם רוצים לעשות שינוי במפעל הנוכחי שאתם מנהלים, בהחלט כדאי שתפנו אל יועץ סביבתי. במחלקת הייעוץ הסביבתי של חברת פלגי מים עוסקים בעיקר בייעוץ שכולל מניעת זיהום הסביבה ומניעת זיהום של מקורות מים שונים. 

באילו תחומים עוסק יועץ סביבתי? 

זה מאוד תלוי לאיזו חברה מתחום זה אתם פונים, אך אתם יכולים להיות בטוחים שאם תפנו אל חברה מקצועית ורצינית, היועץ מטעמה שעוסק בתחום הסביבתי ייתן לכם שירות שכולל התייחסות לנושאים כמו:

 • איכות המים 
 • ניהול שפכי התעשייה 
 • איתור מזהמים שונים 
 • קרקעות מזוהמות 
 • טיפול בשפכים 

ישנה חשיבות אדירה בכל מה שקשור למודעות של שמירה על הסביבה על המאזן האקולוגי – ובכך למעשה עוסק הייעוץ הסביבתי. קיימים היום תקנים ברורים שבהתאם להם צריך לנהוג במסגרת שמירה על הסביבה. זאת בתחומים שונים כמו לדוגמא: זיהום אוויר, פסולת, זיהום הקרקע ועוד. עמידה בתקנים הללו אינה פשוטה עבור מפעלים שונים. לכן, על מנת שתוכלו גם אתם להגדיל את הסיכוי שלכם לעמוד באותם תקנים, אתם זקוקים לשירותיו של יועץ סביבתי מקצועי. 

יועצי סביבה עם ניסיון רב 

כפי שראינו, כל מה שקשור לשמירה על הסביבה נוגע בתחומים רבים ומגוונים. לכן, אם אתם יכולים לפנות אל חברה שמעסיקה מגוון רחב של מומחים, זה עדיף מאשר פניה אל חברה שיש לה רק התמחות אחת. חברת פלגי מים, שהוקמה בשנת 1973, היא הכתובת הנכונה שכן עובדים כאן יותר מ-100 אנשי מקצוע שמגיעים עם מגוון התמחויות בתחומים שונים. בנוסף, החברה מציעה מבחר שירותים בכל מה שקשור לתשתיות הזורמות, כמו: ביוב, שפכים, תכנון חקלאי, מאגרי מים ועוד. לכן, בין אם אתם זקוקים לייעוץ סביבתי, טיפול בשפכים או פתרונות אחרים עבור המפעל שאתם מנהלים, רצוי שתפנו אל המומחים של פלגי מים עוד היום.

ייעוץ ותכנון סביבתי

בשנים האחרונות החשיבות של מניעת זיהום סביבתי הולכת וגדלה, מה שמסביר מדוע שירותי ייעוץ ותכנון סביבתי הינם שירותים שאין לוותר עליהם בפרויקטים שונים של בניה. כבר לא מדובר רק על טרנד ירוק שכולנו מודעים לו, אלא מדובר בדרך חיים שהשתרשה אצל כל אחד מאתנו. לכן, אם גם אתם רוצים לבנות היום מפעל חדש או להקים פרויקט מסוים, אתם חייבים לקבל שירותי ייעוץ ותכנון לגבי הסביבה. מתלבטים אל מי לפנות? חברת פלגי מים מזמינה אתכם ליצור עימה קשר וליהנות משירות מקצועי בתחום הזה. 

ייעוץ ותכנון סביבתי – מה הוא כולל? 

ייעוץ ותכנון סביבתי הינו תחום רחב ביותר שנוגע במספר תתי תחומים שונים. לכן בפועל ניתן לראות שמחלקה זו בחברת פלגי מים נותנת מענה על נושאים נרחבים כמו: 

 • קרקעות מזוהמות – כולל סקרים, פתרונות וטיפול בזיהום עצמו. 
 • איתור מזהמים – מה מוביל לזיהום שנוצר ואיך אפשר להקטין אותו. 
 • איכות המים – עד כמה המים הזורמים בתשתיות הקרובות באמת טובים לשתייה ולשימושים אחרים. 

חשוב להבין: כל הנושא של ייעוץ סביבתי הוא לא עניין של בחירה, שכן אם אתם רוצים לקבל את האישור של המשרד להגנת הסביבה, עליכם לעמוד בכל התקנים המחמירים שלהם. תוכלו לעשות זאת רק אם תקבלו ייעוץ מקצועי שיעזור לכם לעמוד בכל הדרישות, אז למה אתם מחכים? 

כשבוחרים ביועצים הנכונים הכול יוצא כמתוכנן 

יש לכם דילמה ואינכם יודעים באילו יועצי סביבה לבחור? אתם מתלבטים בין כמה אפשרויות טובות? אם כך, כדאי שתדעו: הייעוץ חשוב ביותר והוא הבסיס להמשך הפעילות שלכם. לכן אין מקום לפשרות וברור מדוע הכתובת הנכונה היא חברת פלגי מים. החברה, שהוקמה כבר בשנת 1973 מביאה איתה כל הניסיון הדרוש, כולל חדשנות ומקצועיות. הכול, על מנת שהמומחים בה יוכלו לתת לכם ייעוץ מקצועי. בין אם אתם זקוקים לייעוץ לגבי הסביבה ובין אם אתם רוצים שיבצעו עבורכם סקר קרקע או סקר איכות מים, צרו קשר עוד היום וקבלו ייעוץ הניתן על ידי מי שיש לו ניסיון וידע רב. 

תכנון סביבתי

בשנים האחרונות הנושא של מניעת זיהום הסביבה הפך להיות משמעותי ביותר. לכן אנחנו רואים ששירות כמו תכנון סביבתי בימינו הוא משהו שאי אפשר לוותר עליו, בין אם כאשר מתכננים פרויקט בניה חדש ובין אם כאשר רוצים לשפר פעילות של מפעל מסוים. לכן, אם גם אתם זקוקים לשירות כזה היום, דעו שהגעתם בדיוק לכתובת הנכונה. חברת פלגי מים זו הבחירה האולטימטיבית עבור כל מי שרוצה לקבל שירות בענף הזה, אז למה שלא תתקשרו עוד היום לקביעת פגישת היכרות ראשונית? 

תכנון סביבתי – מה הוא באמת כולל? 

מטרת העל של התכנון הסביבתי היא למנוע זיהום יותר ובלתי הפיך לסביבה. לכן ניתן לראות שמחלקת תכנון סביבתי בחברה פלגי מים נותנת שירות שכולל התייחסות לפרמטרים שונים כמו: 

 • איכות מי שתייה 
 • זיהום קרקע
 • שפכים 

כחלק מהשירות נעשה איתור ואפיון של כל המקורות שלמעשה מזהמים, או עלולים לזהם בעתיד בתחומים שונים. כמו כן, התכנון הסביבתי כולל גם בחירה של חלופות ופתרונות שונים, הכול בהתאם לכלליים ולחוקים של המשרד להגנת הסביבה. השירות כולל גם ליווי של הלקוח וייצוגו בפני הגורם הרלוונטי, כך שאם תפנו לקבלת שירות מהסוג הזה, תוכלו לדעת שאתם לא לבד. במסגרת התכנון הסביבתי באים לידי ביטוי נושאים שונים כמו ניהול שפכים בתעשייה או התייחסות לאיכות המים, כך שבהחלט ניתן לומר שהשירות מקיף ומקצועי ביותר. 

תכנון של סביבה – רק המומחים יכולים לעשות את זה 

חברת פלגי מים הינה מהחברות המובילות ביותר בישראל בתחום התשתיות הזורמות. בזכות שיתוף פעולה עם החברה, תוכלו להיות בטוחים שלא רק שתקבלו את כל סקרי הסביבה, הקרקע והשפכים הדרושים לכם, אלא גם תדעו שהכול נעשה בצורה מקצועית ביותר. לחברה יש שלושה סניפים בארץ ובנוסף, לאורך השנים היא צברה גם ניסיון עשיר בעבודות בחו"ל. יש בחברה יותר מ-100 אנשי מקצוע שונים שמתעסקים בתחומים מגוונים כמו מאגרי מים, תכנון חקלאי, שפכי תעשייה ועוד. אין ספק שתכנון הסביבה הינו שלב חשוב מאוד בדרך להקמת מפעל או להתייעלות, ולכן רצוי שתצרו קשר עם מומחי החברה כבר בימים אלו לצורך קבלת השירות הדרוש לכם.

יועץ איכות הסביבה

רוצים להקים מפעל מסוים ואתם זקוקים לאישור של המשרד להגנת הסביבה? אם כך, אין ספק שאתם צריכים לפנות כמה שיותר מהר אל יועץ איכות הסביבה שיגיע ויבדוק את המקום. אין זה משנה מה עתיד לייצר המפעל שלכם, כי בכל מקרה, אם הוא כולל שימוש בחומרים מזהמים ומסכנים – יש לבדוק את הנושא ולהבין אילו השפעות עלולות להיות על הסביבה. תוהים ממי תוכלו לקבל שירות בתחום הזה? התקשרו עוד היום אל חברת פלגי מים וקבלו תחת קורת גג אחת את כל השירותים הקשורים לתשתיות הזורמות בישראל והשפעותיהן על הסביבה. 

במה עוסק בפועל יועץ איכות הסביבה? 

יועץ איכות הסביבה הוא איש מקצוע שצריך לבדוק את ההשפעה העתידית שתהיה למפעל או לפרויקט מסוים על הסביבה שבה הוא עתיד להיבנות. לכן, ניתן לראות שיועצי מחלקת איכות הסביבה עוסקים בתחומים שונים ומגוונים כמו: 

 • איתור של מקורות זיהום 
 • הכנת דוחות פליטה לסביבה 
 • הגשת בקשות דחיה לוועדת חריגים בנושאים שונים 
 • טיפול בכל מה שקשור לשפכים באזור 

ישנה משמעות אדירה לייעוץ בנושא של איכות הסביבה שכן מטרת הייעוץ היא למצוא פתרונות סביבתיים לתעשיות שונות – והכול במטרה להגן ולמנוע נזקים עתידיים. איכות הסביבה היא כבר מזמן מעבר לטרנד "ירוק" שכולם מדברים עליו, שכן כיום היא מתורגמת למעשים. בהתאם, חשוב לפנות אל יועץ מקצועי שיוכל לסייע גם לכם בעניין הזה. 

ייעוץ בתחומי הסביבה והתשתיות הזורמות כדאי לקבל מהטובים ביותר 

את חברת פלגי מים הקימו כבר בשנת 1973 ומאז ועד היום היא התפתחה רבות. החברה מגיעה לא רק עם ארבעים שנות ניסיון בכל מה שקשור לתשתיות הזורמות, אלא היא מביאה איתה גם מומחים בתחומים שונים: החל ההנדסה על גווניה השונים, תכנון סביבתי ועוד. לכן, אם גם אתם זקוקים היום לעזרה ולייעוץ סביבתי באזור כזה או אחר בישראל, אתם מוזמנים ליצור קשר בהקדם. אין ספק שכאן תוכלו להיות בטוחים שאתם בידיים טובות.

יועץ שפכים

אתם מנהלים מפעל תעשייה כזה או אחר וזקוקים לשירותיו של יועץ שפכים? לא קיבלתם את האישורים הנדרשים לכם או שעשיתם שינוי משמעותי במפעל – ועליכם להתאים אותו לדרישות המשרד לאיכות הסביבה? הגעתם למקום הנכון. חברת פלגי מים היא חברה וותיקה העוסקת, בין היתר, בייעוץ בנושא שפכים. אתם מוזמנים להתקשר עוד היום לקבלת שירות מוביל בתחום זה לכל אורך הדרך.

יועץ שפכים – כיצד הוא יוכל לעזור לכם? 

מכוני השפכים הם חלק משמעותי ביותר מכל נושא התשתיות הזורמות בישראל. חברת פלגי מים מציעה ללוות אתכם, כולל מתן שירותי יעוץ שפכים מטעמה, לכל אורך הדרך. שירותיה כוללים תכנון, ביצוע, הקמה ותפעול של מכוני השפכים, כך שאם אתם רוצים להרגיש שתקבלו תמורה מלאה למחיר שתשלמו, צרו קשר עם חברה זו עוד היום. טיפול בשפכים הינו תהליך מורכב שכולל: 

 • הוצאה של חומרים מזהמים מהמים 
 • הוצאה של חיידקים וכימיקלים שונים ממי הביוב 
 • הפקת מי קולחין שניתן לבצע בהם שימוש חוזר בעיקר בתחום החקלאות 

את כל הפעולות הללו ניתן לבצע באמצעות תהליכים פיזיקליים, ביולוגיים וכימיים שונים, כך שברור מדוע יש צורך לפנות אל אנשי המקצוע הטובים ביותר בתחום ולבקש מהם סיוע.  

המקצועיות מעל הכול 

בין אם מבנה התעשייה שלכם נמצא בדרום הארץ, בצפון או במרכזה, הרי שתוכלו למצוא מספר חברות שונות שיכולות לסייע לכם בנושא השפכים. עם זאת, לא בכל מקום תמצאו אנשי מקצוע מוכשרים ומנוסים רבים כל כך כמו אלה שמחכים לכם בחברת פלגי מים. לכן אין זה משנה אם אתם רוצים לקבל שירותיו של יועץ השפכים של החברה או שאתם זקוקים למישהו מקצועי שיכין לכם סקר קרקע ברמה גבוהה. אתם מוזמנים לפנות אל החברה לקבלת מענה מתקדם. החברה פעילה בתחום זה יותר מ-40 שנה ועובדים בה אנשי מקצוע מתחומים מגוונים כמו הנדסה חקלאית, כלכלה, הנדסה סביבתית וכדומה. העיקרון המנחה את פעילות החברה הוא שימור הסביבה והחיים בה, ולכן תוכלו להיות בטוחים שכל שירות שתקבלו ממנה יכלול התייחסות מעמיקה.

קרא עוד סגור

  פלגי מים מתמחה בייעוץ סביבתי. לקבלת ייעוץ
  השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם