יום המעשים הטובים 2015, פלגי מים למען עמותת לוטם.
עמותת לטם עורכת משנת 1995 בחוות עמק השלום סדנאות בנושא חקלאות קדומה עבור אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. בכך, ממשיכה העמותה את מורשתם של מקימי החווה.
המורשת משלבת תרומה לעם ישראל ולזקוקים לעזרה, ובה בעת שימור על צביונה האקולוגי של החווה. לאורך כל שנות פעילותה של לטם בעמק השלום, פוקדים מתנדבים רבים את החווה ולוקחים חלק משמעותי בעשייה החינוכית ובעבודת הכפיים בחווה. עובדי חברת פלגי מים לקחו חלק ביום המעשים הטובים וביצעו בעמק השלום עבודות אחזקה שונות.

יום מעשים טובים 2016, פלגי מים בעבודות אחזקה לעמותת לטם.
עמותת לטם פעילה להנגשה של הטבע לאוכלוסיות בסיכון ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
עבודות תחזוקת המקום נעשות אך ורק ע"י מתנדבים.
פלגי מים מרגישה זכות ענקית לבוא להתנדב מזה שנה שלישית לפעילות החשובה הזו.

סניפי החברה

פלגי מים קרובה אליך, לחברה שלושה סניפים בישראל:
סניף ראשי
מתחם מועצה אזורית מגידו
טלפון: 073-2319449
סניף מרכז
מוטה גור 5, פתח-תקוה
טלפון: 03-7297770
סניף צפון
קיבוץ הגושרים
טלפון: 04-6956342