עם עליית המודעות והחשיבות של איכות הסביבה ושמירה על סביבה נקייה מפליטות מזהמים, הרי שהדבר גם בא לידי ביטוי בתכנון מבנים. בין אם מדובר על מבנה מגורים או על הקמת מפעל – במידה וישנו סיכון לפגיעה בסביבה מומלץ לבצע תהליך שנקרא תסקיר השפעה על הסביבה שיביא להמלצות חשובות בנוגע לתהליך הבנייה והתכנון. כך למשל יינתנו המלצות לגבי ניהול השפכים, לגבי אופן הטיפול במים ולגבי צמצום הפגיעה בסביבת האדם, החי והצומח.

חשיבותו של תסקיר זה

גם המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בביצועו של תסקיר השפעה על הסביבה. המטרה היא למזער ולצמצם בצורה משמעותית כל פגיעה על חשבון האזרחים או הסביבה, במסגרת הקמתו של מפעל חדש או של מרכז מסחרי על קרקע נתונה. הדבר גם מביא לידי ביטוי התקדמות בתהליכי שקיפות של הממסד כלפי הציבור, שיתוף והתנהלות נכונה מול ארגוני סביבה והקטנת החשיפה לתביעות ייצוגיות בהיבט הסביבתי והחברתי. גם תהליך של שיתוף הציבור בקבלת החלטות בא לידי ביטוי בתחום זה. חשוב להבין שביצועו של התסקיר הוא גם כלי סטטוטורי הנדרש במסגרת חוק התכנון והבניה.

סוגי מבנים הדורשים תסקיר

במקרים רבים כיום נדרשת התכנת תסקיר השפעה על הסביבה. כך למשל כאשר מדובר על תכנון הקמת תחנת כוח מבוססת בעירה, מתקנים לטיפול בפסולת, מחצבה, תשתית תחבורתית רחבת היקף, משק חקלאי, ומפעל כימי.

ביצוע בפועל

תסקיר השפעה על הסביבה כולל סקירת ההשפעות הישירות והעקיפות של הקמת המבנה – השפעות על האדם, החי, הצומח, הקרקע והאוויר. התסקיר כולל הצגת יתרונות וחסרונות של ביצוע הפרויקט, והצגת דרכים בכדי למזער את הפגיעה והסביבתית ובכדי למנוע אותה כמו למשל שילוב עקרונות בנייה ירוקה, ניצול אנרגיית הרוח במקום שימוש בחשמל שהופק מבעירה, תוכנית מותאמת לטיהור שפכים ולשימוש בכמות מופחתת של חומרים כימיים בתהליך הייצור. התסקיר גם יכול לכלול הצעות בנוגע לשטחים חלופיים להקמת הפרויקט או לשינוי כלשהו בפרויקט על מנת למזער נזקים.

ביצוע של תסקיר השפעה על הסביבה ניתן במסגרת שירותי ייעוץ סביבתי וע"י חברה המתמחה בתחום התשתיות הזורמות והסביבה.

המציאות מלמדת כי במדינת ישראל יש לא מעט קרקעות שהן מזוהמות במידה כזו  או אחרת. זיהומים בקרקעות נגרמים בשל סיבות מגוונות כמו למשל מפעלים שפולטים חומרים הנספגים בקרקע, זיהום במי התהום, חומרים רעילים שנספגו בקרקע, שטחי מלחמה שספגו פגזים ועוד. הטיפול בקרקע מזוהמת מתחיל מבדיקתה , זיהוי גורמי הסיכון וריכוזם והצעת אפשרויות לטיהור ושיקום ככל שניתן.

מה עושים?

במסגרת טיפול בקרקע מזוהמת ניתן או לשקם ולטהר את הקרקע הקיימת, או לקבל החלטה על מציאת קרקע חלופית. הטיפול בקרקע כזו מבוסס מספר שלבים כאשר יש לבצע תחילה סקר היסטורי על מנת להבין אילו תהליכים עברו על הקרקע, מה היא ספגה ולאילו מזהמים הייתה חשופה לאורך השנים. יש לבצע גם דיגום לקרקר עצמה ולגזים, והתוצר הסופי הוא הכנת תוכנית שיקום לקרקע ככל שניתן. במקרים מסוימים מחליטים כי לא יבוצע שיקום לקרקע אלא נחפש קרקע חלופית. חשוב להבין שתהליכי שיקום קרקע לוקחים זמן ועולים לא מעט כסף, וכאשר שמים על כף המאזניים את השיקולים יש לקבל החלטה מתאימה לפי המקרה הספציפי.

טיהור

טיפול בקרקעות מזוהמות דורש התמחות מעמיקה בהתאם לסוגי הקרקעות הקיימים. ישנם תהליכים הכוללים שיקום וטיהור של קרקע מזוהמת, הטמנה של פסולת, הובלת קרקע בוצה, פינוי דלקים שנספגו בקרקע ועוד. גם התאמה לדרישות החוק והרגולטור נכנסת כאן לתמונה וחשוב להתנהל בתהליך בצורה מקיפה על מנת לספק פתרון ישים לטווח ארוך. יש למשל טיפול בקרקע מזוהמת שהמיקוד שלו הוא פינוי טונות בוצה אשר נספגו במהלך השנים בשכבות הקרקע. יש מקרים אחרים בהם הטיפול בקרקע מזוהמת מיוחס לקרקע עליה הוקם בסיס צבאי בעבר. במקרה כזה יש לבצע שיקום לאתר, לטהר את הקרקע מחומרים שונים שספגה לאורך השנים במסגרת אימונים במקום, וחומרים שונים שהיו בשימוש כלי הנשק כמו שמנים, חומרי בעירה, קליעים ועוד.

ניתן גם לפנות מהאתר חלקים שלמים של קרקע ולפנות אותה, ובקומה להניח קרקע חדשה טרייה בהרכב המתאים למבנה שעתיד להיבנות עליה או לשימוש העתידי שלה – חקלאי למשל או תעשייתי.

כאשר ישנו חשד לגבי שטח מסוים כי הקרקע שבו מזוהמת, הרי שיש לבצע סקר. מדובר באמצעי חשוב בו עושים שימוש יועצים סביבתיים ומטרתו להוות נדבך חשוב בהבנה האם הקרקע מזוהמת, מהם מוקדי הזיהום וקבלת החלטות על דרכי הטיפול באותה קרקע.

מי דורש סקר כזה ?

רשויות רגולטוריות שונות הן בעלות סמכות לפנות למפעלים ולבעלי הנכסים בבקשה לבצע סקר היסטורי. ניתן כמובן גם לבצע באופן יזום סקר כזה, ולהקדים תרופה למכה.

מה כולל סקר היסטורי ?

תהליך הביצוע של סקר היסטורי כולל ראשית סקירה גיאוגרפית של הקרקע ושל האזור מסביב. מבוצע מיפוי של הקרקע ביחס לסוגי הקרקע השונים הקיימים באתר כולו כאשר גם שימוש בתמונות אוויריות ורחפנים רלוונטי כאן. חשוב גם לאסוף נתונים לגבי השימושים בעבר במבנים השונים הנמצאים על הקרקע החשודה, היכן ממקומות תשתיות שונות מתחת לפני הקרקע ומעליה, לקבל מידע ככל שהיו דליפות ועוד. כאשר הסקר ההיסטורי מעלה חשד לגבי פוטנציאל ממש של זיהום בקרקע הרי שנדרש לבצע תהליך של דיגום באמצעות הכנת תוכנית דיגום. דיגום הקרקע וניתוח חומרי הדיגום במעבדה מאפשר להבין בצורה עמוקה לגבי נוכחות מזהמים פעילים ורדומים.

מי מבצע ?

על מנת לבצע סקר היסטורי יש לפנות לאנשי מקצוע בתחום. הדבר דורש מיומנות ושימוש בציוד ייעודי. חברה המתמחה בתשתיות מים ותכנון סביבתי תוכל לבצע עבורכם סקר מקיף מא' עד ת'. פעמים רבות מבוצעים גם סקר היסטורי וגם סקר קרקע ומוגשים דו"חות ממצאים.

אחד התוצרים של סקר זה הוא הכנת תוכנית שיקום לקרקע. ניתן לטפל בזיהומים שונים שהתגלו בקרקעות תוך הכנת תוכנית טיפול מתאימה שנפרסת על פני זמן וכוללות שימוש בטכניקות טיהור מתאימות ועוד. נדרש כמובן לבצע בקרה במסגרת תהליך השיקום ולהבין את תרומתו ואת החתירה למצב הסופי של קרקע נקייה מזיהומים ברמה הדרושה.

סקר היסטורי הוא חשוב מאוד ולא ניתן לוותר עליו כאשר עולה חשד לגבי זיהום בקרקע. ללא ביצועו של סקר זהוביצועה של תוכנית שיקום (ככל שיידרש) לא ניתן לנצל את הקרקע לשימושים שונים והיא תעמוד נטושה.

אם אתם מעוניינים לבחון הקמת מפעל חדש על קרקע נתונה, הרי שאתם לא יכולים סתם כך לרכוש את הקרקע ולהתחיל בתכנון הקמת המפעל על השטח שנרכש. ראשית נדרש לבצע מיפוי והבנת מצבה של הקרקע על מנת להבין האם בכלל ניתן לבנות עליה את המפעל. וכיצד עושים זאת? פונים לקבלת שירותי ייעוץ ותכנון סביבתי מחברה העוסקת בפיתוח תשתיות מים וסביבה.

מיפוי הקרקע

כאשר מדובר על מיפוי קרקע מסוימת הרי שבעיקר מדובר על מיפוי מקורות המים שבה ומידת הזיהום. במהלך הזמן אותה קרקע ספגה חומרים שונים שנספגו בה ובין היתר מדובר על שפכים, פסולת ומים. חשוב להבין מהם מקורות הזיהום הקיימים, לאפיין אותם, להבין את מידת הסיכון שנובעת מהם – ובהתאם לגזור מסקנות ולהבין האם אותה קרקע כשירה לבנייה עליה, מה ניתן לבנות ובאילו תקנים והוראות חוק יש לעמוד.

טיהור הקרקע

כאשר המיפוי מצביע על מידת זיהום שקיימת בקרקע, הרי שמשרד המספק ייעוץ ותכנון סביבתי ידע לאמר לכם האם רלוונטי לבצע טיהור לאותה קרקע, איזה סוג טיהור, כמה זמן הוא יימשך, כמה יעלה והאם כדאי בכלל להיכנס לתהליך הזה. מדובר בשיקולים כבדי משקל כמו תקציבים גבוהים, עמידה בדרישות החוק והגשת דו"חות למשרד להגנת הסביבה וחשיפה לתביעות מארגונים סביבתיים וחברתיים. מדובר במערך של שיקולים אותם יש לנהל בידע רב, ולהבין את המשמעויות השונות מבחינה סביבתית, חברתית וכלכלית כמובן. ייעוץ ותכנון סביבתי נמצא כאן בשבילכם על מנת לספק פתרונות איכותיים, חלופות וסקרי קרקע, כולל הפקת דו"חות רגולטוריים.

לא כל קרקע מזוהמת היא פסולה לבנייה עליה, אך יש לבצע תהליך מקצועי ונכון של מיפוי, הצעת חלופות בהתאם לחוק, קבלת האישורים ותכנון בנייה סביבתי נכון המיטיב עם כל הנוגעים בדבר. חשוב גם לשמור על המאזן האקולוגי בסביבת הבנייה, לשמר מבנים היסטוריים, פארקים ונוף. והכל צריך להתבצע תוך הקפדה על התקנים, על דרישות החוק ועל טובת הסביבה. לא כל קרקע תתאים לכל פרויקט, ולכן יש לבדוק היטב את הדברים – עם שירותי ייעוץ ותכנון סביבתי מקצועיים.

הן כאשר מדובר על עיריות ורשויות מוניציפאליות והן כאשר מדובר על בעלי נכסים פרטיים, הרי שישנו צורך מובהק ויתרונות אדירים לשירותיו של יועץ איכות הסביבה. כך למשל ניתן לשפר משמעותית את מזג האוויר בתוך הבית ואת החיסכון בצריכת החשמל ע"י בחירה נכונה של חומרי גלם לתהליך הבנייה, וניתן גם להקטין משמעותית את מידת פליטת גזי החממה מכבישי האספלט העירוניים ע"י תכנון נכון של מיקום בתי המגורים ושל פריסת רשת הכבישים. ואלו הן רק שתי דוגמאות קטנות ממכלול של פעולות ותכנונים שניתן ליישם לסביבה בריאה יותר וירוקה.

לסביבת מגורים

כאשר מתכננים בניה של שכונה חדשה או בניה של בית פרטי אחד, ישנם אלמנטים רבים אליהם ניתן להתייחס על מנת להביא לתכנון סביבתי נכון יותר. והכוונה בתכנון סביבתי נכון יותר היא לתכנון בריא יותר שפולט פחות מזהמים, לתכנון חסכוני יותר שצורך פחות משאבים לשם חימום, קירור או אוורור, והם לתכנון סביבתי הולם יותר מבחינת הצרכים ומבחינת מרקם השטח. יועץ איכות הסביבה הוא בעל הידע והיכולות המקצועיות על מנת לספק לכם תכנון סביבתי נכון. היועץ יזהה ליקויים וכשלים, יספק פתרונות, הצעות לשימוש עם חומרי גלם חליפיים, יספק פתרונות תכנוניים עבור מבנים וחללים כך שתכנון פתחי האוורור, נקודות המיזוג וחומרי הגלם של הקירות יהוו את הבחירה המתאימה על מנת לספק מידה ראויה של אוורור, אור, טמפרטורה נכונה והכל תוך חסכון בצריכת החשמל.

מחות לקופסא

יועץ איכות הסביבה הוא גם בעל היכולת לספק לכם פתרונות יצירתיים ולא שגרתיים, המותאמים נקודתית לכל מקרה ומקרה. לא אחת קורה שתוך כדי תהליך הבנייה מתגלים כשלים או אי התאמות שלא צפינו. יועץ איכות הסביבה יודע לזהות את הכשלים הסביבתיים והתכנוניים ועל בסיס הניסיון והידע שלו גם להציע במהירות פתרונות חליפיים טובים. אם מתברר למשל שישנו מוקד רעש לא צפוי המשפיע יתר על המידה על מידת הרעש בתוך המבנה היועץ יציע פתרונות שונים חיצוניים ופנימיים שניתן לשלב על בסיס התכנון האדריכלי הקיים – על מנת לספק פתרון מוצלח.

הסקטור העסקי והסקטור הפרטי נדרשים לקבלת שירותיו של יועץ סביבה לצרכים מגוונים. משק בית לכשעצמו פחות חשוף להיבט זה, אך כאשר מדובר למשל על הקמת מפעל, רכישת קרקע, ייעול תהליכים במפעלים ועל עמידה בדרישות החוק הסביבתיות מבחינת ארגונים ומבנים – הרי שישנו ביקוש גובר לשירותי ייעוץ סביבתי.

לשקלול עלויות הקמה

אחד המקרים בהם נדרשים שירותיו של יועץ סביבה הוא כאשר נבחנת האפשרות להקמת מבנה על קרקע מסוימת, ויש לנתח את העלויות וההוצאות הנדרשות על מנת להכשיר את הקרקע. למשל, אם מעוניינים להקים מבנה מגורים או מרכז מסחרי על קרקע שבעבר שירתה מפעל מזהם, הרי שהדבר דורש בדיקה. יש להבין מהן העלויות לטיהור הקרקע, להכשרתה וטיהורה בהתאם לדרישות החוק ובכלל עד כמה ריאלי ובר קיימא להביא את הקרקע למידת הטיהור הרצויה. גם כאשר מעוניינים למשל להרחיב את שטחו של מפעל קיים, הרי שיש לבדוק האם הקרקע הסמוכה כשירה, האם נדרש לטהר אותה ומהן העלויות.

טיפול בכשלים

ישנם מצבים בהם החלה בנייתו של פרויקט מגורים או מסחר, ומתברר תוך כדי תנועה כי ישנם כשלים מסוימים שיש לטפל בהם. הכוונה כמובן לכשלים סביבתיים מבחינת זיהום, עמידה בתקני איכות הסביבה, איכות המים ועוד. בנוסף, יש לעמוד בתקנים רבים תוך כדי תהליך התכנון והבנייה ולוודא כי ישנה התאמה מבחינה זו בין התכנון לבין הביצוע בפועל. יועץ סביבה יספק לכם שירות זה.

דיווחים

כאשר מבצעים פרויקט של התחדשות עירונית למשל או תמ"א 38 הרי שיש לעמוד בתקנים שונים, להקטין חשיפה לתביעות מצד ארגונים ירוקים וסביבתיים, לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה ועוד. כך למשל יש לוודא את איכות מערכת אספקת המים לבניין, לבצע הפרדת פסולת ומחזורה, לשקם ולנקות זרמי נחלים ככל שישנם בסמוך לסביבת הבנייה ולטהר שפכים בבתים. בין אם מדובר על דיווחים למשרדי ממשלה או על הקפדה בהתאם לדרישות החוק והתקנות, הרי שיועץ סביבה ישתלב בתהליך ויספק לכם את חוותה דעת, הגשת הדוחות וכל מה שדרוש על מנת לבצע את פרויקט הבניה בהצלחה מבחינה סביבתית.

בעידן הנוכחי בו ישנה הקפדה ומודעות בלתי מתפשרת בכל הקשור לאיכות סביבה ושמירה על סביבה נקייה, תפקידיו ותרומתו של יועץ סביבתי הינם בעלי ערך רב. יועץ סביבתי נושא על כתפיו אחריות גבוהה מאוד שכוללת ייעוץ, תכנון, ומציאת חלופות בהיבטי שפכים, מי שתייה, טיפוח בפסולת, היתרי בניה, מחזור מים, רישוי לעסקים, הנדסת תהליכי ייצור ותפעול  – וזוהי רשימה חלקית.

לקבלת רישוי

מפעלים ועסקים מסוגים שונים, ובעיקר אלו שעבודתם השוטפת דורשת אחסון ושימוש ברעלים הם מי שנדרשים להחזיק בהיתרים מיוחדים ע"י המשרד להגנת הסביבה. למשל, יש לקבל היתר אחזקת רעלים במקרה של הקמת מפעל שנדרש לשם מהלך פעילותו לחומרים מסוכנים ו/או ברעלים. יועץ סביבתי יבצע את הפנייה למשרד להגנת הסביבה, הגשת המסמכים ובליווי הסברים מקצועיים, נתונים מהשטח והדרוש. מי שאינו מגיע מהתחום לא יוכל לבצע הגשת בקשה כזו, משום הנושא מורכב ודורש הבנה עמוקה.

היבט חשוב נוסף הוא האם במפעל הזה ישנה רמה נאותה של איכות האוויר. במפעלים המאחסנים חומרים שונים שפולטים גזים הרי שישנו סיכון ממשי לאוויר נשימתי ירוד. פליטת גזים מחומרי גלם או אחסון אות כתוצר לוואי של תהליכי ייצור תעשייתיים הם לא דבר של מה בכך, ולכן נדרש לבצע סקר תהליכים ופליטות ע"י יועץ סביבתי.

לייעול תהליכים

מפעל אשר משכיל להטמיע תהליכי מחזור מים הוא מפעל חסכוני יותר, עם רווחיות גבוהה ביותר. כמובן שיש להטמיע את התהליך תוך כך שלא חלה פגיעה ביעילותם של תהליכים אחרים במפעל, ותוך הקפדה של מחזור מים תקני. צריכת המים החודשית של מפעל כזה תקטן בצורה משמעותית ושורת הרווח תעלה בהתאמה. וגם בהיבט חברתי וסביבתי הרי שהדבר מבורך וחבל לבזבז מים אם ניתן למחזרם בצורה טובה.

לחריגות

לעתים ישנן חריגות מים וביוב בהיבט של ריכוז החומרים המסוכנים שבהם. מפעלים שחורגים מהמותר חשופים לקבלת קנסות. זוהי חובתו של המפעל לוודא הקפדה ועמידה בתקני הזרמת שפכים. מפעלים רבים זקוקים לשירותיו של יועץ סביבתי על מנת להבין בדיוק הסיבה, וכיצד ליישם פתרונות וחלופות המתאימים אופרטיבית.

במסגרת התהליכים של תכנון תשתיות מים וביוב, הכנת הקרקע לקראת בנייה עליה ובדיקת טיבה יש לבצע סקר קרקע. מדובר באמצעי חשוב מאוד בו משתמשים יועצי סביבה על מנת למפות ולהבין את מצבה של הקרקע, האם ניתן לבנות עליה את הפרויקט המתוכנן, מהן עלויות הכנת הקרקע ועוד. מדובר בפרמטרים חשובים מאוד ליזם ולמשקיעים, והן לצורך קבלת ההיתרים המתאימים מהרשויות השונות ובכללן המשרד להגנת הסביבה.

מה כולל סקר קרקע

סקר קרקע כולל כמה וכמה שלבים כאשר העיקריים הם אפיון סוג הקרקע, סיווג כמות הזיהום במידה וקיימת בקרקע בנקבובי הקרקע, הערכה מקצועית של מידת הסיכון לבני האדם, לבע"ח ולצמחים בסביבה, האם המזהמים עלולים לחדור ולפגוע בשכבות העליונות ומעל מפני הקרקע ומהם הסיכויים לפתרון הבעיות הקיימות בקרקע. התהליך גם כולל הערכת הסיכון לפגיעה בקולטנים.

בכדי לבצע את הסקר בצורה איכותית נדרש לבצע שימוש בציוד ובכלים ייעודיים כמו קידוחים בקרקע, מיפוי באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, תוכנות מחשב מיוחדות ועוד. כמובן שמי שמבצעים את הסקר גם מביאים לידי ביטוי ידע רב והבנה עמוקה בתחום שנצברו אצלם לאורך שנים. הסקר מבוצע לגבי תוואי שטחי רבים ומגוונים כמו תחנות דלק, מפעלים, מגורים, מסחר, שירותים.

מי מבצע סקר  קרקע

חברה המתמחה בתחום התשתיות הזורמות מבצעת סקרי קרקע, כאשר לצד סקר קרקע ניתנים שירותים נוספים הכרחיים ומשלימים כמו למשל תכנון סביבתי, ביוב, השבת מי קולחים ועוד. חשוב לבחור בגוף אמין ומקצועי המנוסה בתחום.

התוצר

לאחר ביצועו של הסקר מתקבלת תמונת מצב ביחס לשכבות הקרקע וריכוז המזהמים בשכבות אלו. מסקנות הסקר גם כוללות המלצות המשך לגבי כדאיות ביצועו של סקר קידוחים למשל וגיבוש החלטה האם הקרקע נקייה מזיהום ביחס למתוכנן להיבנות עליה או ביחס לשימוש הצפוי בה (חקלאי, מבנה מסחרי, מפעל, בניין מגורים וכו'..). סקר קרקע מלווה כמובן בתוצר כתוב של דו"ח לו שימושים שונים חשובים. דו"ח זה רלוונטי על מנת לקבל אישורים שונים והיתרים מגופים ממשלתיים וגם על מנת לספק ליזמים כלי תכנוני וכלכלי להערכת התקציב הדרוש וגובה ההשקעה.

 

סוגיית הטיפול בשפכים היא סוגיה חשובה ביותר שכוללת טיפול במערכת שפכים של המפעל או מחוצה לו, כתחנת ביניים לפני המעבר של השפכים אל מערכות הביוב העירוניות. כדאי לדעת שאומנם כמות השפכים התעשייתיים היא נמוכה מזו של כמות השפכים הביתיים, אך כמות המזהמים והסיכון לסביבה גדולים פי כמה וכמה בשפכי תעשייה.

טיפול בשפכים – גורמים רגולטוריים

כל מפעל הפולט שפכים נדרש להציג תוכנית לטיפול בשפכים כאלו אותה מאשר משרד הבריאות. ועל מנת שמפעל יקבל רישיון לפעילותו הוא נדרש לעמוד בדרישות שונות לגבי אופן הטיפול בשפכים ואיכות השפכים. מפעלים רבים מסיבה זו נעזרים בקבלת שירותים של מוכני טיפול בשפכים ממתקני קדם. תוכלו לפנות לחברה המתמחה בתשתיות מים שבמסגרת השירותים שלה מציעה גם טיפול בשפכים תעשייתיים ע"י תפעול מכון לטיפול בשפכים.

במקרים מסוימים המפעל עצמו גם מבצע תכנון מפורט של תהליך הטיפול בשפכים על כלל היבטיו שכולל טיפול במזון, בפסולת כימית, ועוד. התהליך כולל אפיון מדויק, תכנון של מתקנים מותאמים אישית לטיפול בשפכים של המפעל, כולל תכנון של הובלת והולכת השפכים בהתאם לכלל הדרישות והתקנות השונות בישראל. מדובר בתהליך תכנוני מורכב שכולל היבטים רבים, ידע והבנה עמוקים. תהליך תכנוני ותפעולי של טיפול בשפכים תעשייתיים עבור מפעל גדול למשל, הוא תהליך שמתבצע מתוך ראייה ארוכת טווח, שמירה על הסביבה וחסכון לצד התייעלות למפעל עצמו, ולטובת בריאות העובדים והציבור כולו שחי מסביב למפעל.

ייעוץ ותכנון

על מנת לבנות תוכנית ייעודית לטיפול בשפכים של מפעל או מתחם שירות גדול, בצורה אופטימלית ויסודית יש לפנות לחברות המתמחות בתחום תשתיות המים והסביבה. התהליך דורש הבנה באספקטים רבים שנוגעים בין היתר גם להנדסה חקלאית, להנדסת סביבה, להבנה בתהליכי מחשוב ובקרה ועוד. תוכלו לבצע סקר שפכים לשיפור המערכות הקיימות וקבל ממצאים מהשטח להבנת תמונת המצב האמיתית. אם מדובר במפעל ישן שרכש את הציוד לפני עשרות שנים, הרי שחשוב מאוד לבצע בדיקה מקיפה של מערכת השפכים ובהתאם לתוצאות להציע תכנון של מערכת טיהור שפכים מתקדמת במקום הקיימת.

כאשר מדובר על ראייה רוחבית וכוללנית לגבי שכונות מגורים ופיתוח סביבתי, הרי שיש משמעות רבה לתכנון סביבתי נכון ובר קיימא. תכנון סביבתי משקלל שיקולים ואספקטים רבים על מנת לגבש תכנון מיטבי ואופטימלי. כך למשל בפרויקט תכנון של שכונה או של עיר חדשה יילקח בחשבון למשל נושא התשתיות, הנזקים לסביבה ונגישות לתחבורה ציבורית. אלמנטים נוספים הם בין היתר גם שימור ערכים במרחב העירוני, שמירת עתודות קרקע, הסרת מפגעים ועוד.

נגישות לתחבורה

אחד הנושאים החשובים ב- תכנון סביבתי הוא פריסת תשתיות של תחבורה ציבורית בכמות מספקת, בתמהיל מגוון ובפריסה נוחה לכלל התושבים. המטרה הראשית היא הקטנת התלות ברכב הפרטי על מנת לנוע ממקום למקום – ובעיקר ממקום המגורים אל העבודה ואל מרכזי המסחר. בתכנון סביבתי ישולבו תשתיות שונות כמו תחנות אוטובוס, נתיבי נסיעה משותפים, הקצאת חניות לרכבים חשמליים, שבילי אופניים ועוד. יש לגבש תמהיל נכון, פריסה נכונה, וגישה לתושבים.

שימור ערכים

תכנון סביבתי גם יביא בחשבון את עקרון שימור הערכים. כך למשל יש לשמר ככל הניתן מבנים היסטוריים ורחובות בעלי אופי תרבותי, במקביל לשילוב של תשתיות תחבורה, פחי מחזור, גינות ציבוריות ירוקות ועוד. המטרה היא לשלב אלמנטים של סביבה בריאה על הרובד הקיים העתיק, על פני החלופה של הריסה. מנגד, ככל שהבניין העתיק מהווה סכנה לסביבה ושימורו איננו מספק מידת ביטחון ראויה הרי שיש לשקול הריסה.

ריאות ירוקות

תכנון סביבתי עירוני לוקח בחשבון שילוב מספק של פארקים עירוניים וריאות ירוקות בין שכונות המגורים. חשוב להקפיד על נגישות לפארקים, על כמות מספקת של שבילי הליכה ושבילי אופניים בפארק, ועל מרקם נכון בין אזורי בניה לבין פריסת הפארקים. חשוב לתת דגש על כמות ושטח הפארקים ביחס לכמות יחידות הדיור וכמות התושבים.

תכנון סביבתי מטרתו גם לתכנן בנייה של אזור מגורים חדש או מרכז תעשייתי תוך מינימום פגיעה במשאבי הטבע, ותוך שילוב מקסימלי של מערכות מחזור וטיהור מים, שפכים, ופסולת.

ובכדי לבצע תכנון סביבתי אופטימאלי ומקצועי פנו לחברה המספקת שירותים בתחום התשתיות הזורמות והתכנון הסביבתי.