מט”ש רני הסוללים – מט”ש MBR

Project details

Upgrading Rani Hasolelim WWTP, including setting up and operating a new facility to expand the capacity for treating wastewater from the local authorities, in a number of stages.

The new plant is based on the MBR wastewater treatment method (membrane bioreactor treatment).

Work details

 • Pre-treatment – including screening and grit removal.
 • Aerobic reactor – including anaerobic, anoxic, and aerobic chambers and membrane chamber for contaminants removal like- nitrogen, phosphorus and organic components.
 • Sludge treatment array – including mechanical thickening, aerobic digestion, and dewatering of the sludge.
 • Tertiary treatment – the effluent produced after MBR treatment disinfected in a contact chamber Before released to irrigation reservoir.

The porject is based on:

Wastewater treatment
Wastewater treatment

Project info

Assigned workers

 • Ofer Sho'er - chief planner
 • Natasha Pinchasi - planner
 • Gideon Davoskin - electrical planner

Client details

Client name

 • Harei Nazareth Corporation
  Mei Na Corporation
  Miahcom Corporation
  Emek Yizreel Regional Council

Contact name

 • Yasser Mahoul - Harei Nazareth Corporation engineer
  Yitzhak Mazor - CEO, Mei Na Corporation
  Shadi Khouri - Miahcom Corporation engineer
  Tzachi Varmos - CEO, Yuvalei Ha'emek Corporation

Our Services

1
General and Detailed design of the MBR facility
2
Erection supervision
3
Operation and regular supervision of the facility

Project pictures

התקנת ציוד ממברנות בריאקטור
התקנת ציוד ממברנות בריאקטור
מתקן הממברנות ומערכת קדם טיפול
מתקן הממברנות ומערכת קדם טיפול
ריאקטור ביולוגי, אספקת חמצן לממברנות
ריאקטור ביולוגי, אספקת חמצן לממברנות
מאגרי הקולחין
מאגרי הקולחין
723201243 cloud לענן
צרו קשר
close slider