הכנת סקרי שפכים

מתמחים בהכנת סקרי שפכים
חברת פלגי מים מתמחה בהכנת סקרי שפכים בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה, וזאת עבור פרויקטים שונים של תשתיות זורמות במפעלים ומתקנים חדשים וקיימים. החברה מעמידה לרשות לקוחותיה ניסיון מוכח של ארבעים שנה, עם ידע ומקצועיות גבוהים ביותר, לפיהם בוחנים נתוני שפכים באופן מקיף ומלא ובכך מספקים כל פרמטר נדרש לתכנון וביצוע הפרויקט.


סקר שפכים מקצועי
האגף הטכני של חברתנו מבצע סקר שפכים כבסיס לכל פרויקט. הסקר בוחן את הסביבה ומהווה בסיס לתוכניות אב, סימולציות ומידול מתקדמים. מטרת הסקר לזהות ולאתר חריגות ומפגעים באתר הפרויקט העלולים להשפיע על פליטה וזרימה של מזהמים למערכות מים וביוב ולסייע בשיפור וייעול פעולת המערכות. כל זאת במטרה לשפר את איכות הסביבה, למנוע פגיעה במי תהום ובקרקע, לייעל את התנהלות המפעל ולחסוך בהוצאותיו. בסקר עצמו יוגדרו הליכי ייצור, מאפייני מזהמים, מקור שפכים, ניטור חריגות ובחינת חלופות תקניות. סקרים אלו חיוניים במיוחד עבור מפעלים המתקשים בשיפור איכות השפכים שלהם ועבור מפעלים עם שפכים חריגים הסובלים מקנסות.


הכנת סקר שפכים
הכנת סקר שפכים כוללת את ההליכים העיקריים הבאים:
* סיורים ואיסוף מידע הכולל את מאפייני המפעל על תהליכיו השונים, היקף עבודתו ומספר אנשים העובדים בו, וכן מתקנים ותשתיות קיימים, שירותים והליכי ייצור ועוד.
* בדיקת מערך טיפול קיים בייצור והולכת שפכים, ספיקות שפכים, צריכת מים, ניקוז מי גשמים, מיכלי דלק של דודי קיטור, חומרים בהם נעזרים, מאפייני השפכים, ניטור של שפכים ומיפוי של מקומות בעייתיים, וכן בחינת תקינותם של מתקני קדם לטיפול בשפכים.
* הכנת הסקר כוללת סיורי שטח מקיפים, בחינת אנליזות שבוצעו בעבר וליווי אנליזות ודיגומים במתקנים שונים.
*הסקר גם יבחן את ההתנהלות של החברה מול תאגיד המים כדוגמת התנהלות שנוגדת את התקנות או דיגומים במקומות לא מתאימים.
*בסיום התהליך ינותחו הממצאים שיובילו למסקנות, המלצות והנחיות לשיפור מערכת השפכים במקום.


אנו נמשיך ללוות את לקוחותינו בביצוע שינויים חיוניים במערך השפכים לעמידה בדרישות התקן, עד לקבלת אישורים נדרשים.
להכנת סקר  שפכים
להכנת סקר שפכים מקצועי ומקיף, ולקבלת עוד מידע וייעוץ בנושא, צרו קשר עם פלגי מים
בטלפון 04-6678400 או במייל yael@p-ma.co.il.