ביקור משלחת בכירה מהאיטי

ביקור משלחת בכירה מהאיטי

ביקור משלחת בכירה מהאיטי שיתוף פעולה עתידי בתחומי חקלאות מים ומאגרים

20170131_12341820170131_12333220170131_115548