פלגי מים אחת מ-100 החברות המשפיעות

https://www.haaretz.co.il/st/inter/Global/magazine/Haaretz/2019/Marker_Mag_5.19/index.html