כנס תאגידי מים – אפריל 2018

מנכ"ל פלגי מים צפריר סופר מציג מודלים מיטביים לתפעול מט"שים בכנס התאגידים בים המלח.