תכנית אב לאספקת מים לנחל ציפורי

תאור הפרוייקט

באגן נחל ציפורי מתקיימת מזה עשרות שנים פעילות מגוונת של חקלאות והתפתחות מורשת תרבותית וערכי טבע ונוף סביב מקור המים הייחודי. בעשור האחרון התפתח גם מימד תרבות הפנאי סביב רצועת הנחל.

תכנית האב לאספקת מים לנחל נהגתה סביב הצורך לשמר ערכי טבע ונוף ע"י קיום מופע מים טבעי בנחל בכל עונות השנה ואספקת מים באיכות גבוהה לחקלאים ע"י תפיסת מים במורד הנחל ואספקתם להשקיה למעלה.

המודל לתכנית אספקת המים כולל בסיס מידע מבוסס מערכת מידע גאוגרפית (GIS) הכולל 600 חלקות חקלאיות ושבכות מידע לפי סוג גידולים, שיטות ההשקיה, מצב קיים ותכניות פיתוח. בוצע ניתוח הידרולוגי וסטטיסטי ותכנית הידראולית הכוללת אגירה, הולכה והגברת לחץ לאספקת 400 אלמ"ק בשנה (המסופקים כיום בשאיבות פיראטיות ישירות מהנחל) ותגבור האספקה ל-900 אלמ"ק בשנה לפיתוח כלל החלקות והגידולים.

התכנית מלווה ע"י רשות המים, רשות ניקוז קישון, המשרד להגנת הסביבה, רט"ג וגופים נוספים.


הפרוייקט מתבסס על:

תכניות אב ביוב עירוניות וארציות
תכניות אב ביוב עירוניות וארציות
תכניות אב מים עירוניות וארציות
תכניות אב מים עירוניות וארציות
הידרולוגיה עילית
הידרולוגיה עילית
מאגרים
מאגרים

פרטי פרוייקט

אנשי מפתח

  • רן ויסמן - מנהל פרויקט
  • אור שאלתיאלי - מתכנן

פרטי הלקוח

שם לקוח

  • רשות ניקוז קישון

איש קשר

  • חיים חמי – מנכ"ל

טלפון

  • 04-9099800

השירותים שלנו

1
ניתוח הידרולוגי של אגן נחל ציפורי הכולל מי גאויות, מעיינות וניתוחים סטטיסטים
2
ניתוח ואפיון החלקות והתאמתן לגידולים ושיטות ההשקיה (בעזרת משרד החקלאות)
3
תכנון חלופות שונות ברמה מקדמית לאספקה ממקורות מים שונים
4
תכנון כללי של החלופה המומלצת הכוללת תחנות שאיבה, בריכות, קווי אספקה וחלוקה

תמונות מהפרוייקט

זרימה בנחל ציפורי ליד טחנת הנזירים
זרימה בנחל ציפורי ליד טחנת הנזירים
סכמה של מערכת אספקת המים
סכמה של מערכת אספקת המים
צרו קשר
close slider