תכנית אב לביוב – אור יהודה

תאור הפרוייקט

אוכלוסיית אור יהודה מונה – 35,915 נפש (ע"פ נתוני הלמ"ס, דצמבר 2014) ושטח השיפוט שלה משתרע על כ- 7,000 דונם.
עד ינואר 2013 נוהלו מערכות המים והביוב המקומיות על ידי אגף ההנדסה בעיריית אור יהודה. החל ממועד זה, הועברה האחריות על תפעול מערכות המים והביוב בעיר לתאגיד "מי שקמה".
עם כניסתו של תאגיד "מי שקמה" בוצעו פעולות בתחומי תשתיות המים והביוב, במטרה לשפר את רמת השירות ולהביא את המערכות לנורמות תפעול המקובלת בתאגיד ובהתאם לנדרש בסל השירותים. כמו כן נדרש התאגיד לעדכון תכנית האב לביוב בעיר לצורך התאמת המערכת לפיתוח המשמעותי הצפוי בעיר.
תכנית האב מבוצעת במקביל ובתיאום עם תכנית האב למים המבוצעת בימים אלו על ידי משרד "פלגי מים" ועם תכנית המתאר לעיר.
מערכת הביוב של אור יהודה כוללת כיום כ- 38.5 ק"מ קווי ביוב עירוניים, בנוסף למאספי שפכים אזורים העוברים בשטחה של העיר (מאסף קריית אונו, מאסף יהוד, מאסף תל השומר ומאסף ראשי לכיוון תחנת M1 של השפד"ן

פירוט התהליך:
תכנית האב הוכנה בשני שלבים:

שלב א' – סיכום נתוני תכנון וניתוח מצב קיים:
בשלב הראשון נבנה בסיס נתונים על סמך תכניות קיימות ונתונים שהתקבלו מהתאגיד והמועצה. במסגרת דו"ח שלב א' רוכזו וסוכמו נתוני התכנון הבאים:
א. נתוני אוכלוסייה ושטחי מגורים ומסחר קיימים ומתוכננים.
ב. תכניות בניין עיר ותכניות בינוי, לרבות ייעודי קרקע.
ג. נתוני מערכת איסוף השפכים הקיימת (קווים ותחנות שאיבה).
ד. צריכות המים ושפיעות השפכים הקיימות (על פי מדידה/חישוב) .
ה. איתור קווים בהם קיימות בעיות תחזוקה שוטפות.
ו. בהתאם לסיכום עם מהנדס התאגיד והפיתוח ניתוח הידראולי לרשת הביוב יעשה בשלב התכנון (שלב ב')

שלב ב':
בשלב השני תבחן מערכת הביוב העתידית וזאת לאחר "צירוף" כמויות השפכים הצפויות מתכניות הנמצאות כיום בשלבי תכנון שונים, כולל ההרחבות החדשות. ביחס לרקע זה ותחזית גידול האוכלוסייה, יבוצע פתרון רשת הביוב העתידית והצפתם של מרכיבי תשתית נדרשים להגדלה בהתאם לשלבים השונים בתחום הישוב, במאספי הביוב הראשיים והאזורים העוברים בשטח היישוב.

פרטי הפרויקט
מדינה:
ישראל                                           תאריך התחלה: ספטמבר 2015
מיקום: אור יהודה                                      תאריך סיום: יוני 2020
אוכלוסיה: מצב קיים (2015)- 36,165 נפש
שנת יעד (2050)- 59,902 נפש


הפרוייקט מתבסס על:

תכנון כללי לביוב
תכנון כללי לביוב
מודלים הידראוליים ממוחשבים
מודלים הידראוליים ממוחשבים
כלי סימולציה מתקדמים
כלי סימולציה מתקדמים

פרטי פרוייקט

אנשי מפתח

  • אורן יוסף - מתכנן, פלגי מים

פרטי הלקוח

שם לקוח

  • תאגיד מי שקמה

איש קשר

  • יצחק פרבמן, מהנדס ראשי

טלפון

  • 050-4020922‏

השירותים שלנו

1
הכנת תכנית אב לביוב

תמונות מהפרוייקט

חלוקה לאזורי תרומת שפכים
חלוקה לאזורי תרומת שפכים
מוקדי תקלות ביוב, אור יהודה 2015
מוקדי תקלות ביוב, אור יהודה 2015
צרו קשר
close slider