תכנית אב למים קריית עקרון

תאור הפרוייקט

קריית עקרון הינה מועצה מקומית הנמצאת באזור השפלה, דרומית מזרחית לרחובות.
אוכלוסיית קריית עקרון מנתה בדצמבר 2015 כ- 10,747 נפש (ע"פ נתוני הלמ"ס) ושטח השיפוט שלה משתרע על כ- 2,313 דונם.
עד ינואר 2013 נוהלו מערכות המים והביוב המקומיות על ידי אגף ההנדסה במועצה המקומית. החל מתקופה זו הועברה האחריות על תפעול מערכות המים והביוב ביישוב לתאגיד "מי ציונה" בע"מ.
משך הזמן שעבר מאז הכנתה של תכנית האב למים הקודמת (1998), כניסתו של תאגיד "מי ציונה" לניהול ותפעול מערכות המים והביוב בקריית עקרון, הצורך בהכנתו של כלי עבודה עדכני לצורך קביעת סדרי עדיפויות לעבודות שיקום מערכות אספקת המים, הם רק רשימה חלקית של הנושאים העומדים על הפרק שחייבו את עדכונה של תכנית האב למים.
תאגיד "מי ציונה" הזמין את עדכון והכנת ת. אב למים במאי 2014. התכנית נשפטה ואושרה סופית במרץ 2018, ברשות המים

פירוט התהליך:
בהתאם להנחיות התכנון של אגף ההנדסה ביחידת הממונה על תאגידי המים והביוב, הכנת תכנית האב מתבצעת בשני שלבים:

שלב א' – סיכום נתוני תכנון וניתוח מצב קיים:
בשלב הראשון נבנה בסיס נתונים על סמך תכניות קיימות ונתונים שהתקבלו מהתאגיד ומגופים נוספים. במסגרת דו"ח שלב א' רוכזו וסוכמו נתוני התכנון הבאים:
א. נתוני אוכלוסייה ושטחי מגורים, תעשייה ומסחר קיימים ומתוכננים.
ב. תכניות בניין עיר ותכניות בינוי, לרבות ייעודי קרקע.
ג. נתוני מערכות אספקת המים (קווים וחיבורי צרכן)
ד. צריכות המים (על פי מדידה/חישוב) .
בנוסף, דו"ח שלב א' כולל סימולציה הידראולית לרשת אספקת המים הקיימת במטרה לזהות קווים בהם קיימות בעיות תחזוקה ותפעול קיימות.

שלב ב'- דוח סופי:
בשלב השני נבחנה מערכת אספקת המים העתידית וזאת לאחר "צירוף" של כלל התכניות הנמצאות כיום בשלבי תכנון שונים, הצגת הרקע העירוני וכולל ההרחבות החדשות. ביחס לרקע זה, תחזית גידול האוכלוסייה ותחזית הצריכה הסגולית. כמו כן ניתן פתרון לרשת אספקת המים העתידית וזיהוי של מרכיבי תשתית נדרשים להגדלה בהתאם לשלבים השונים בתחום הישוב.

פרטי הפרויקט
מדינה:
ישראל                                           תאריך התחלה: מאי 2014
מיקום: מ.מ. קריית עקרון                            תאריך סיום: מרץ 2018


הפרוייקט מתבסס על:

תכנון כללי למים
תכנון כללי למים
מודלים הידראוליים ממוחשבים
מודלים הידראוליים ממוחשבים
כלי סימולציה מתקדמים
כלי סימולציה מתקדמים

פרטי פרוייקט

אנשי מפתח

  • אורן יוסף - מתכנן, פלגי מים
  • -

פרטי הלקוח

שם לקוח

  • תאגיד מי ציונה

איש קשר

  • ניר שרעבי, מהנדס ראשי

טלפון

  • 057-7921765

השירותים שלנו

1
הכנת תכנית אב למים

תמונות מהפרוייקט

חלוקה למגזרי צריכת מים במודל
חלוקה למגזרי צריכת מים במודל
צרו קשר
close slider