אזרביג'אן - חווה לגידול ד ...

קיבוץ זיקים - חוות שפמנונים ...

  • הכנת תכנית ייצור ובחינה כלכלית.
  • הדרכה בהפרת החווה וגידול דגים.
  • פיקוח עליון על הבנייה.

קיבוץ דן - בריכות פורלים ...

הקמת בריכות פורלים בקיבוץ דן. חמישה פרויקטים בספיקה כוללת של 6,000 מק"ש. כמות הדגים בפרויקט הפורלים – 450 טון דגים. תצורות גאומטריות וחומרי מבנה שונים לבריכות בהתאם לייעודן.

קיבוץ דן - בריכות חדקנים ...

הקמת בריכות לדגי החידקן מהם מפיקים קוויאר. הדגים גדלים בבריכות משך שמונה שנים מדגיגים במשקל 50 גרם ועד דגים בוגרים במשקל של 20 ק"ג.

ניגריה, בוגומה - חווה לגידו ...

פרויקט בתחום חקלאות ימים אשר עיקרו תכנון חוות דגים לגידול אמנונים ושפמנונים.

ניגריה, אנדוני - חווה לגידו ...

פרויקט בתחום חקלאות ימים אשר עיקרו תכנון חוות דגים לגידול אמנונים ושפמנונים.