ייזום - תכנון - ביצוע ...

ייזום – תכנון – ביצוע

קיבוץ דליה - ניקוי וחידוש ב ...

לאחר שנות פעילות רבות ללא תפעול, בריכות השיקוע הקולטות את שפכי קיבוץ דליה נסתמו כמעט לחלוטין.

אזור תעשיה קדמת גליל - ניקו ...

לאחר שנות פעילות רבות ללא תפעול, בריכות השיקוע הקולטות את שפכי אזור תעשייה קדמת גליל נסתמו כמעט לחלוטין.