שדה אילן - מט"ש SBR ...

תהליך הטיפול בשפכים במתקן הוא מסוג בוצה משופעלת באופן מנתי על פי שיטת SBR (Sequence Batch Reactor), המתקן פועל באופן יציב ומפיק קולחים באיכות שלישונית. טיפול ביולוגי .

שער העמקים מט"ש - פינוי וני ...

מתקן טיפול בשפכים המבוסס על טכנולוגיה סמי אקסטנסיבית, דורש תפעול בסיסי ביותר, הכולל כחלק מהפעילות התפעולית פינוי של הבוצה מאגני השיקוע.

רמת ישי מט"ש - ניקוי וחידוש ...

מתקן טיפול בשפכים המבוסס על טכנולוגיה סמי אקסטנסיבית, דורש תפעול בסיסי ביותר, הכולל כחלק מהפעילות התפעולית פינוי של הבוצה מאגני השיקוע.

יקנעם טבעון מט"ש - ניקוי וח ...

מט"ש יוקנעם- טבעון בבעלות תאגיד המים מעיינות העמקים ומועצה אזורית מגידו, העובד בשיטת סמיאקסטנסיבית שכולל שתי בריכות שיקוע, שני אגני איוור ומאגר שהיה.

רמת השופט מט"ש - ניקוי וחיד ...

מתקן טיפול בשפכים המבוסס על טכנולוגיה סמי אקסטנסיבית, דורש תפעול בסיסי ביותר, הכולל כחלק מהפעילות התפעולית פינוי של הבוצה מאגני השיקוע.

מט"ש רנ"י הסוללים – מט"ש MB ...

שדרוג מט"ש רנ"י הסוללים כולל הקמת והפעלת מתקן חדש להרחבת יכולת הטיפול בשפכי רשויות שונות במספר שלבים.