מתקן קדם טיפול בשפכים תעשיי ...

מט"ש תנובה - מט"ש SBR ...

מאפיית אורנים - שידרוג מערך ...

מאפיית אורנים הממוקמת בקיבוץ כפר החורש הינה אחת מתוך ארבע מאפיות של מאפיית אנג'ל.

מעדני מזרע - שדרוג מתקן קדם ...

תכנון וביצוע שדרוג מערכת קדם הטיפול בשפכי מפעל מזון, בחינה מפורטת של תהליכי ייצור, על מנת לאפשר הזרמה של שפכים למערכת הציבורית בהתאם לתקנות שפכי תעשיה.

רפא"ל - שדרוג מתקן לטיפול ב ...

תכנון וביצוע שדרוג והרחבת מט"ש תעשיה ביטחונית. המכון הגיע לסוף יכולת קליטת השפכים שלו, והיה צורך להגדיל אותו וכמו כן לשפר את איכות הקולחין על-ידי התקנת מערכת לטיפול שלישוני באמצעות סינון וחיטוי.רפא"ל – שדרוג מתקן לטיפול בשפכי תעשיה ביטחונית

קיבוץ הרדוף - מט"ש בשיטת WL ...

מתקן הטיפול בשפכים בשיטת אגנים ירוקים הוקם בקבוץ הרדוף בשנת 2006. הצורך בהקמת המתקן נבע משילוב של מספר אלמנטים המתקיימים באתר זה.

אוסם יקנעם - תכנון מתקן לטי ...

תכנון מערכת הפרדה לשומנים ומוצקים בשפכי מפעל אוסם יקנעם.

מכון פסדים - הקמת מתקן קדם ...

ביצוע של מערך טיפול מוקדם לצורך הפחתת העומס המגיע ממכון הפסדים ומניעת כניסה של עומסי שומנים חריגים למט"ש גניגר.

קיבוץ בית השיטה - הפרדת זרמ ...

ביצוע מערכת הפרדת תמלחות וטיפול בשפכים למפעל חמוצים תוך שילובם במערך הטיפול בשפכי המשק.

קיבוץ שער העמקים - טיפול בש ...

תכנון וביצוע קדם טיפול משולב בשפכים המיוצרים ברפת, לשם הרחקת המוצקים והפחתה הדרגתית של העומס האורגני.