מקרה בוחן – סקר היסטורי ...

מפעל ותיק שעסק בעיבוד שבבי וטיפול פני שטח במתכות נסגר. 10 שנים לאחר הסגירה, לצורך הקמת מתחם תעסוקה חדש, נדרש שינוי ייעוד של הקרקע

מקרה בוחן – סקר קרקע ...

במהלך סיור של המשרד להגנת הסביבה, זוהתה דליפה שהגיעה לשטח פתוח סמוך למפעל. לאחר ‏חקירה קצרה, נמצא כי הדליפה היא מאחד המכלים במפעל.‏
המפעל קיבל דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להגשת סקר קרקע מפורט לצורך תחקיר הדליפה.‏