ביקור משלחת בכירה מהאיטי שיתוף פעולה עתידי בתחומי חקלאות מים ומאגרים