היה לנו את הכבוד לארח את שר ההשקעות ממקדוניה, מר ג'רי נאומוף, שהגיע אלינו לביקור יחד עם שגריר מקדוניה בישראל מר פאיו אוברוביץ, ויחד עם קונסול הכבוד מר שלמה גרציאני.

בפגישה נדונו שיתוף הפעולה בתחום התשתיות, וכן הסיוע המקצועי אותו יכולה לתת פלגי מים לתחום הביוב והניקוז במקדוניה.