מאגר בנפח 1 מלמ"ק
תכנון של פלגי מים
מיועד להשקייה וגידול דגים
מתוכננות 2 תחנות שאיבה בספיקת מילוי של 500 מק"ש
וספיקת השקייה של 1200 מק"ש