בימים אלו מתבצעות עבודות ציוד אלקטרומכאני וחשמל במט"ש תענך.

המט"ש תוכנן ע"י פלגי מים בשיטת בוצה משופעלת כולל הרחקת חנקן וזרחן.

מט"ש תענך מיועד לטיפול בשפכי הישובים באזור תענך: יישובי גוש חבר, יישובי גוש אומן, יישובי גוש יעל וכן הישובים סנדלה, מוקיבלה וגן – נר ואזור התעשייה המתוכנן חבר.

המט"ש תוכנן בשיטת בוצה משופעלת לספיקה של 4,000 מק"י. בנוסף יבוצע במט"ש טיפול שלישוני בקולחים אשר ישמשו להשקיה בשטחים החקלאיים באזור.

DCIM100MEDIADJI_0066.JPG