פלגי מים הציגה את אתגר דיה –מערכת חיווי ובקרה על מתקני הפרדה בתעשייה.
השנה עסק ההאקתון בנושא קיימות וסביבה, גובש צוות מוחות עם נציגים מכל חברה שעמלו במשך 48 שעות ברציפות על אתגרים השונים.
בנוסף השתתפו נציגים מהאקדמיה, סטודנטים ואנשי מפתח בתעשייה.