שפכי רפת מאופיינים בעומסים אורגניים גבוהים ובריכוזים גבוהים של מוצקים וחנקן.

הפרויקט כלל תכנון וביצוע מערך קדם טיפול משולב בשפכים המיוצרים ברפת במספר מקורות עיקריים: מכון החליבה, חצר המתנה, מי צינון ושטיפות. המטרה העיקרית הינה הרחקת מוצקים והפחתה הדרגתית של העומס האורגני. מערך הטיפול הינו במוצא שפכי הרפת בשיטה משולבת של הרחקת מוצקים גסים ועדינים וטיפול אקסטנסיבי ביולוגי בשפכים במערכת אגנים ירוקים, על מנת לאפשר הזרמתם למערכת הביוב הציבורית בהתאם לכללי המים.

 

נתוני תכנון: 

 

 

מס' חולבות כמות שפכים יומית

[מ"ק/יום]

ריכוז צח"כ

[מג"ל]

ריכוז TSS

[מג"ל]

חנקן

[מג"ל]

עומס צח"כ

[ק"ג/יום]

עומס מוצקים מרחפים

[ק"ג/יום]

נתוני תכן 350 30 25,000 13,000 350 750 400
נתוני תוצר 2,000 1,000 100

פירוט תהליך 

  • הרחקת מוצקים גסים במפריד סטטי כפול דו שלבי להרחקת מוצקים גסים ומוצקים בינוניים לזמן שהייה ממוצע של 24 שעות בכל תא.
  • שהייה – בוצע מפריד סטטי דו שלבי למוצקים גסים ולמוצקים  ממוצע של 24 שעות בכל תא.
  • הרחקת מוצקים עדינים במפרדה מכנית רוטטת- שפכי מכון החליבה לאחר סינון במפריד הסטטי מוזרמים אל בור שאיבה וערבול המבטיח הזנה אחידה, קבועה והומוגנית של שפכים למפרדה הרוטטת.
  • מערכת אגנים ירוקים בדרגה ראשונה ושניה לסינון וטיפול ביולוגי בשפכים כולל הרחקת נוטריינטים. מערכת אגנים ירוקים משמשים כפילטר צמחייה טבעי, השפכים זורמים בחלחול על פני השטח ומסתננים בצורה אנכית בשכבות מצעי הסינון באגן ונאספים לקו מאסף.
פרטי הפרויקט
מיקום
רפת קיבוץ שער העמקים
ישראל
תחום
שפכים חקלאיים
תיאור הפרויקט
טיפול ע"י הפרדת זרמים, מפריד סטטי ואגנים ירוקים
שם הלקוח
קיבוץ שער העמקים
נתונים עיקריים
קדם טיפול לרפת 350 חולבות

    רוצים לדעת סדר גודל של פרויקט כזה? התקדמו עם פלגי מים

    השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם