מתקן הטיפול בשפכים בשיטת אגנים ירוקים הוקם בקבוץ הרדוף בשנת 2006. הצורך בהקמת המתקן נבע משילוב של מספר אלמנטים המתקיימים באתר זה.
עומס על מערכת הולכת השפכים למט"ש חיפה וקווי הולכה ארוכים העוברים מהרדוף ליישוב עדי ומשם לשפרעם, אעבלין ועד למט"ש חיפה. העומס גורם לגלישות שפכים בקווים אלו. הפחתת העומס מביאה לפחות נזק סביבתי ולדחיית מועד החלפת המערכות.

רצון של היישוב הרדוף לממש פתרון אקולוגי לטיפול עצמאי בשפכים וניצול קולחים למטרות חקלאיות בסמוך למקום היווצרות השפכים.

הדגמה מעשית של שיטת "אגנים ירוקים" כפתרון בר קיימא לטיפול בשפכים. תהליך הטיפול במתקן כולל 3 אגנים ירוקים הפועלים בטור.

השפכים הנכנסים למתקן הינם שפכים ביתיים עם תוספת של מרכיבים חקלאים ותעשייתיים.

הקולחים המתקבלים ביציאה מהמתקן מתקבלים באיכות גבוהה מאוד העומדת בדרישות הרגולציה מבחינת: BOD (דח"ב), TSS (מוצקים מרחפים), חנקן וזרחן.

נתוני תוכן:

 • ספיקת כניסה: 200 קוב ליום.
 • עומס אורגני: 103
 • כמות התושבים: 1,360 ושפכי רפתות אחרי קדם טיפול.
 • מתקן הטיפול בשפכים קולט את שפכי הרפת, לאחר קדם טיפול במתקן בטכנולוגיה זהה.

 

שיטת הטיפול בשפכים במט"ש הרדוף כוללת את השלבים הבאים:

 1. תא רקב לחסימת מוצקים גסים במוצא משק הרדוף.
 2. אגן קנים ראשון בטור- אגן בזרימה אנכית.
 3. אגן קנים שני בטור- אגן בזרימה אנכית.
 4. תעלת חמצון וליטוש לקולחים.
 5. אגן איגום.
 6. ניצול הקולחים להשקיה.

 

ספיקת הקולחים במתקן 200 מ"ק.

תוצאות מתקן קנים- הרדוף:

תאריך מקום הדיגום Coli F.
7-8/4/2010 מוצא שלב ב' 79,000
מאגר 330
12-13/4/2010 מוצא שלב ב' 2,400,000
מאגר 24,000
22-23/4/201 מוצא שלב ב' 2,400,000
מאגר 24,000
3-4/5/2010 מוצא שלב ב' 170,000
מאגר 9,200

לאור הצלחת הטיפול בשפכי הרדוף בשיטת האגנים הירוקים, תוכננה על-ידי פלגי מים מערכת קדם טיפול לשפכי הרפת של הרדוף בשיטת אגנים ירוקים. המערכת הוקמה בשנת 2010 בסמוך לרפת ופועלת בהצלחה.

פרטי הפרויקט
מיקום
הרדוף
ישראל
תחום
טיפול בשפכים
תיאור הפרויקט
ספיקת כניסה 200 מק"י, המערכת כוללת 3 אגנים ירוקים בטור. הקולחים מנוצלים להשקיה.
שם הלקוח
קיבוץ הרדוף
נתונים עיקריים
טיפול בטכנולוגית אגנים ירוקים לשפכים סניטריים
ערך ביצוע
1.2 מלש"ח

  רוצים לדעת סדר גודל של פרויקט כזה? התקדמו עם פלגי מים
  השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם