מכון הטיפול בשפכים (מט"ש) שדה אילן הינו בבעלות תאגיד המים מי אהקום.
תהליך הטיפול בשפכים במתקן הוא מסוג בוצה משופעלת באופן מנתי על פי שיטת SBR (Sequence Batch Reactor), המתקן פועל באופן יציב ומפיק קולחים באיכות שלישונית.
השפכים הגולמיים מוזרמים למערך קדם טיפול ולאחר מכן לאגני שיקוע אנאירוביים לצורכי וויסות. בהמשך מנותבים השפכים להמשך טיפול ביולוגי . בכל מנה מוזרמת כמות של 1,500 מ"ק שפכים במשך 8 פעמים ביממה.
מתקן טיפול השפכים הביולוגי מיועד לטפל בשפכים בספיקה יומית של כ- 12,000 מק"י, באמצעות שני ראקטורים ביולוגיים ומערך טיפול בבוצה.
הקולחים המופקים בתהליך הביולוגי מוזרמים לבריכה תפעולית וממנה להמשך טיפול במערך סינון וחיטוי ומיועדים להשקיה בלתי מוגבלת.

נתוני תכן:

 • איכות שפכים:
   

   

  CODtot

  [מג"ל]

  BOD

  [מג"ל]

   

  NTKN

  [מג"ל]

  NH4

  [מג"ל]

  TSS 105

  [מג"ל]

  Ptot

  [מג"ל]

  נתוני  תכן 1,600 700 85 700 16

  פירוט התהליך:

– מערך קדם טיפול להרחקת מוצקים, חול ושומנים.
– אגני שיקוע אנאירוביים לוויסות השפכים טרם הזרמתם לטיפול הביולוגי.
– שני ריאקטורים אירוביים הפועלים בטכנולוגית SBR.
– מערך סינון וחיטוי לקולחים המופקים.
– מערך טיפול בבוצה הכולל מערכת עיכול בוצה אירובית וסחיטה.
– התהליך מבוקר באמצעות מערכת בקרה אוטומטית.

פרטי הפרויקט
מיקום
שדה אילן
ישראל
תחום
טיפול בשפכים
תיאור הפרויקט
מט"ש לאיכות שלישונית כולל סינון וחיטוי
שם הלקוח
תאגיד מי אקום
נתונים עיקריים
מט"ש SBR לטיפול ב 12,000 מ"ק

  רוצים לדעת סדר גודל של פרויקט כזה? התקדמו עם פלגי מים
  השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם