תכנון תחנת שאיבה לביוב להבות חביבה עבור החברה הכלכלית לפיתוח מנשה.
קיבוץ להבות חביבה נמצא בתחום מועצה אזורית מנשה. במסגרת תכנית אב לביוב ליישובי המועצה תוכננה חלוקת הישובים לחמישה גושים בהם מתקיים איסוף, טיפול וסילוק ביוב.
תחנת שאיבה להבות חביבה היא במסגרת פיתוח הגוש הדרומי )מנשה 3 (. עם ביצוע תחנת השאיבה החדשה, תבוטל תחנת השאיבה הישנה הקיימת כיום.
תחנת השאיבה לביוב, תמוקם בשטחים השייכים לקיבוץ להבות חביבה (נ.צ. 200720/700340 )
וממנה קו צינורות קצר אל קו צינורת הסניקה האזורי המוליך אל מט"ש מספר 3.

נתונים
במסגרת תוכנית האב )כולל עדכון נתונים להיום(, תשרת תחנת השאיבה בשנת היעד 2035 ,
1,800 תושבים וכן תקלוט את הביוב הסניטרי מתחנת הדלק ומחצר המשק בספיקה של 12 מ"ק
ליממה, דהיינו ספיקה כוללת של 340 מ"ק ליממה.
הספיקה המרבית של תחנת השאיבה תהיה 60 מ"ק/ש' ותשאב את השפכים אל קו הסניקה,
בקוטר " 6 פלדה ובאורך 50 מ', אשר יחובר לקו האזורי בקוטר " 10 העובר במקום.

תיאור התחנה:
התחנה תופעל אוטומטית לחלוטין באמצעות בקר מתוכנת.
בחצר התחנה ימוקם תא כניסה עם מגוב מכני ומעקף, וכן שני תאי שאיבה אשר כ"א יכול לפעול עצמאית לכל הספיקה הנדרשת, לאפשרות ניתוק תא אחד לטיפול בזמן שתחנת השאיבה תמשיך לעבוד. בשני תאי השאיבה יותקנו שלוש משאבות זהות, אשר רק אחת מהם בעבודה וכן צנרת ומגופים ומבנה, אשר יכלול חדר לוחות חשמל ודיזל גנרטור חירום וחדר מחסן.

מערכת שאיבה מבנה ותפעול
הבור הרטוב מחולק לשני תאי שאיבה עצמאיים עם סגר חוצץ ביניהם, לצרוך תפעול בור רטוב
אחד בלבד בזמן ביצוע אחזקה בבור הרטוב השני. המערכת מורכבת מתא כניסה, בור שאיבה,
משאבות, חדר לוחות חשמל, גנרטור חירום.

פרטי הפרויקט
מיקום
להבות חביבה
ישראל
תחום
סילוק שפכים
תיאור הפרויקט
תחנת שאיבה אוטומטית הכוללת מגוב מכאני ומעקף, לשירות 1,800 תושבים.
שם הלקוח
החברה הכלכלית לפיתוח מנשה
נתונים עיקריים
ת"ש בספיקה של 340 מק"י

    רוצים לדעת סדר גודל של פרויקט כזה? התקדמו עם פלגי מים
    השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם