קריית עקרון הינה מועצה מקומית הנמצאת באזור השפלה, דרומית מזרחית לרחובות.
אוכלוסיית קריית עקרון מנתה בדצמבר 2015 כ- 10,747 נפש (ע"פ נתוני הלמ"ס) ושטח השיפוט שלה משתרע על כ- 2,313 דונם.
עד ינואר 2013 נוהלו מערכות המים והביוב המקומיות על ידי אגף ההנדסה במועצה המקומית. החל מתקופה זו הועברה האחריות על תפעול מערכות המים והביוב ביישוב לתאגיד "מי ציונה" בע"מ.
משך הזמן שעבר מאז הכנתה של תכנית האב לביוב הקודמת (1998), כניסתו של תאגיד המים והביוב "מי ציונה" לניהול ותפעול מערכות המים והביוב בקריית עקרון, והצורך ביצירת בכלי עבודה עדכני לקביעת סדרי עדיפויות לעבודות שיקום מערכות וביוב, הם רק רשימה חלקית של הנושאים העומדים על הפרק שחייבו את עדכונה של תכנית האב לביוב.
תאגיד "מי ציונה" הזמין את הכנת תכנית האב לביוב במאי 2014.
התכנית אושרה סופית בנובמבר 2015.

פירוט התהליך:
תכנית האב הוכנה בשני שלבים:

שלב א' – סיכום נתוני תכנון וניתוח מצב קיים:
בשלב הראשון נבנה בסיס נתונים על סמך תכניות קיימות ונתונים שהתקבלו מהתאגיד ומגופים נוספים. במסגרת דו"ח שלב א' רוכזו וסוכמו נתוני התכנון הבאים:
א. נתוני אוכלוסייה ושטחי מגורים, תעשייה ומסחר קיימים ומתוכננים.
ב. תכניות בניין עיר ותכניות בינוי, לרבות ייעודי קרקע.
ג. נתוני מערכות אספקת המים (קווים וחיבורי צרכן)
ד. צריכות המים (על פי מדידה/חישוב) .
בנוסף, דו"ח שלב א' כולל סימולציה הידראולית לרשת אספקת המים הקיימת במטרה לזהות קווים בהם קיימות בעיות תחזוקה ותפעול קיימות.

שלב ב'- דוח סופי:
בשלב השני נבחנה מערכת אספקת המים העתידית וזאת לאחר "צירוף" של כלל התכניות הנמצאות כיום בשלבי תכנון שונים, הצגת הרקע העירוני וכולל ההרחבות החדשות. ביחס לרקע זה, תחזית גידול האוכלוסייה ותחזית הצריכה הסגולית. כמו כן ניתן פתרון לרשת אספקת המים העתידית וזיהוי של מרכיבי תשתית נדרשים להגדלה בהתאם לשלבים השונים בתחום היישוב.

אוכלוסיה: מצב קיים (2014)- 10,890 נפש
שנת יעד (2040)- 19,000 נפש

פרטי הפרויקט
מיקום
קריית עקרון 
ישראל
תחום
אספקת מים, סילוק שפכים
תיאור הפרויקט
אוכלוסיית העיר כ 11 אלף נפש בשטח של 2,300 דונם, אוכלוסיית יעד 19 אלף נפש
שם הלקוח
תאגיד מי ציונה
נתונים עיקריים
ניתוח סדרי עדיפויות לבניה ושיקום מערכת ביוב

    רוצים לדעת סדר גודל של פרויקט כזה? התקדמו עם פלגי מים

    השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם