העיר אור יהודה מצויה בשטח מחוז תל אביב וגובלת ביהוד במזרח, קריית אונו בצפון, נתב"ג וכביש 461 בדרום וכביש 4 במערב.
שטח השיפוט של העיר משתרע על פני כ-7,000 דונם.
עד שנת 2013 הייתה העיריה אחראית על תפעול ותחזוקת מערכות המים והביוב.
בשנה זו עברה האחריות לתאגיד מי שקמה שאליו הצטרפה אור יהודה.
על פי נתוני הלמ"ס מנתה אוכלוסייה העיר בשנת 2014 כ-35,915 תושבים.
מטרת עדכון תכנית האב למים הינה בחינת רשת המים הקיימת ויצירת מסגרת מנחה לפיתוח תשתיות המים בעיר, תוך ראיה ומתן מענה לצרכי העיר, שיקום רשתות המים ופיתוח תשתיות מים וביוב חדשות כנדרש בהתאם לשלבי הפיתוח החזויים בתכנית.
לצורך כך, תאגיד המים והביוב "מי שקמה" הזמין בספטמבר 2015 את הכנת תכנית האב למים.
התכנית נשפטה ואושרה ברשות המים בפברואר 2018

פירוט התהליך:
בהתאם להנחיות התכנון של אגף ההנדסה ביחידת הממונה על תאגידי המים והביוב, הכנת תכנית האב מתבצעת בשני שלבים :

שלב א' – סיכום נתוני תכנון וניתוח מצב קיים:
בשלב הראשון נבנה בסיס נתונים על סמך תכניות קיימות ונתונים שהתקבלו מהתאגיד ומגופים נוספים. במסגרת דו"ח שלב א' רוכזו וסוכמו נתוני התכנון הבאים:
א. נתוני אוכלוסייה ושטחי מגורים, תעשייה ומסחר קיימים ומתוכננים.
ב. תכניות בניין עיר ותכניות בינוי, לרבות ייעודי קרקע.
ג. נתוני מערכות אספקת המים (קווים וחיבורי צרכן)
ד. צריכות המים (על פי מדידה/חישוב) .
בנוסף, דו"ח שלב א' כולל סימולציה הידראולית לרשת אספקת המים הקיימת במטרה לזהות קווים בהם קיימות בעיות תחזוקה ותפעול קיימות.

שלב ב' – דוח סופי:
בשלב השני נבחנה מערכת אספקת המים העתידית וזאת לאחר "צירוף" של כלל התכניות הנמצאות כיום בשלבי תכנון שונים, הצגת הרקע העירוני וכולל ההרחבות החדשות. ביחס לרקע זה, תחזית גידול האוכלוסייה ותחזית הצריכה הסגולית. כמו כן ניתן פתרון לרשת אספקת המים העתידית וזיהוי של מרכיבי תשתית נדרשים להגדלה בהתאם לשלבים השונים בתחום הישוב.

אוכלוסיה: מצב קיים (2015)- 36,165 נפש
שנת יעד (2050)- 59,902 נפש

פרטי הפרויקט
מיקום
אור יהודה 
ישראל
תחום
אספקת מים, סילוק שפכים
תיאור הפרויקט
אוכלוסיית העיר 36 אלף נפש בשטח של 7,000 דונם, אוכלוסיית יעד 60 אלף נפש
שם הלקוח
תאגיד מי שקמה
נתונים עיקריים
ניתוח נתונים וסימולציה הידראולית לשנת יעד 2040

    רוצים לדעת סדר גודל של פרויקט כזה? התקדמו עם פלגי מים
    השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם