קריית עקרון הינה מועצה מקומית הנמצאת באזור השפלה, דרומית מזרחית לרחובות.
אוכלוסיית קריית עקרון מנתה בדצמבר 2015 כ- 10,747 נפש (ע"פ נתוני הלמ"ס) ושטח השיפוט שלה משתרע על כ- 2,313 דונם.
עד ינואר 2013 נוהלו מערכות המים והביוב המקומיות על ידי אגף ההנדסה במועצה המקומית. החל מתקופה זו הועברה האחריות על תפעול מערכות המים והביוב ביישוב לתאגיד "מי ציונה" בע"מ.
משך הזמן שעבר מאז הכנתה של תכנית האב למים הקודמת (1998), כניסתו של תאגיד "מי ציונה" לניהול ותפעול מערכות המים והביוב בקריית עקרון, הצורך בהכנתו של כלי עבודה עדכני לצורך קביעת סדרי עדיפויות לעבודות שיקום מערכות אספקת המים, הם רק רשימה חלקית של הנושאים העומדים על הפרק שחייבו את עדכונה של תכנית האב למים.
תאגיד "מי ציונה" הזמין את עדכון והכנת ת. אב למים במאי 2014. התכנית נשפטה ואושרה סופית במרץ 2018, ברשות המים

פירוט התהליך:
בהתאם להנחיות התכנון של אגף ההנדסה ביחידת הממונה על תאגידי המים והביוב, הכנת תכנית האב מתבצעת בשני שלבים:

שלב א' – סיכום נתוני תכנון וניתוח מצב קיים:
בשלב הראשון נבנה בסיס נתונים על סמך תכניות קיימות ונתונים שהתקבלו מהתאגיד ומגופים נוספים. במסגרת דו"ח שלב א' רוכזו וסוכמו נתוני התכנון הבאים:
א. נתוני אוכלוסייה ושטחי מגורים, תעשייה ומסחר קיימים ומתוכננים.
ב. תכניות בניין עיר ותכניות בינוי, לרבות ייעודי קרקע.
ג. נתוני מערכות אספקת המים (קווים וחיבורי צרכן)
ד. צריכות המים (על פי מדידה/חישוב) .
בנוסף, דו"ח שלב א' כולל סימולציה הידראולית לרשת אספקת המים הקיימת במטרה לזהות קווים בהם קיימות בעיות תחזוקה ותפעול קיימות.

שלב ב'- דוח סופי:
בשלב השני נבחנה מערכת אספקת המים העתידית וזאת לאחר "צירוף" של כלל התכניות הנמצאות כיום בשלבי תכנון שונים, הצגת הרקע העירוני וכולל ההרחבות החדשות. ביחס לרקע זה, תחזית גידול האוכלוסייה ותחזית הצריכה הסגולית. כמו כן ניתן פתרון לרשת אספקת המים העתידית וזיהוי של מרכיבי תשתית נדרשים להגדלה בהתאם לשלבים השונים בתחום הישוב.

פרטי הפרויקט
מיקום
קריית עקרון
ישראל
תחום
אספקת מים, סילוק שפכים
תיאור הפרויקט
אוכלוסיית העיר כ 11 אלף נפש בשטח של 2,300 דונם, אוכלוסיית יעד 19 אלף נפש
שם הלקוח
תאגיד מי ציונה
נתונים עיקריים
ניתוח נתונים וסימולציה הידראולית לשנת יעד 2040

    רוצים לדעת סדר גודל של פרויקט כזה? התקדמו עם פלגי מים
    השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם