לפלגי מים מגוון פרויקטים בתחום החקלאות מים בארץ ובעולם.